Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
101
Hôm qua:
3164
Tuần này:
6603
Tháng này:
64535
Tất cả:
1888135

Hoằng Hóa: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng -An ninh đối tượng 4 năm 2018

Ngày 06/11/2018 08:45:16

Ngày 06/11/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 150 học viên thuộc đối tượng 4 năm 2018 là là các đồng chí công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan, tổ chức thuộc huyện; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mầm non, giáo viên các trường THPT, THCS; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách cấp xã.

kg1.JPG
 
Trong thời gian 4 ngày (từ 06/11 - 10/11/2018), 150 học viên là các đồng chí công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan, tổ chức thuộc huyện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh thông qua 7 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
 
kg2.JPG
 
Thông qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận./.
Thế Khải – Đài TT Hoằng Hóa

Hoằng Hóa: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng -An ninh đối tượng 4 năm 2018

Đăng lúc: 06/11/2018 08:45:16 (GMT+7)

Ngày 06/11/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 150 học viên thuộc đối tượng 4 năm 2018 là là các đồng chí công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan, tổ chức thuộc huyện; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mầm non, giáo viên các trường THPT, THCS; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách cấp xã.

kg1.JPG
 
Trong thời gian 4 ngày (từ 06/11 - 10/11/2018), 150 học viên là các đồng chí công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan, tổ chức thuộc huyện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh thông qua 7 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
 
kg2.JPG
 
Thông qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận./.
Thế Khải – Đài TT Hoằng Hóa

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm