Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3338
Hôm qua:
4324
Tuần này:
15859
Tháng này:
54342
Tất cả:
2465285

Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Ngày 14/05/2019 16:21:34

Sáng ngày 14/5/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, huyện Hoằng Hóa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện về học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, ban Bí thư Trung ương (Khóa XII) và chỉ thị số 21 – CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số nội dung khác.

nq1.JPG
 
 Đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban, phòng, MTTQ, đoàn thể huyện; ủy viên UBKT huyện ủy; Phó các ban chuyên trách HĐND huyện, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ; Trưởng, phó Chi cục Thống kê huyện; Chủ tịch các hội đặc thù huyện; Phía cơ sở, có các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ; Trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; Bí thư, các phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; toàn thể các cán bộ, Đảng viên các cơ quan: Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể, Quân sự huyện.
 
nq2.JPG
 
Sau lời khai mạc hội nghị của đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Thường vụ huyện ủy triển khai các nội dung như: Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”, Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 30 – CT/TW, ngày 22/1/2019 của Ban bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; quy định số 11 – QĐi/TW, ngày 28/2/2019 của Bộ chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Chỉ thị số 27 – CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Kế hoạch hành động số 137 – KH/HU, ngày 9/4/2019 của BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 27 – CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 21 – CT/HU, ngày 8/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Kết luận số 38 – KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về “tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 28- CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 33 – CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Kết luận số 43 – KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch hành động số 138 – KHHU, ngày 9/4/2019 của BTV Huyện ủy thực hiện kết luận số 43 – KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư; Kết luận số 44 – KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 141 – KH/HU, ngày 12/4/2019 của BTV Huyện ủy thực hiện Kết luận số 44 – KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư và Kết luận số 45 – KL/TW, ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của huyện. Đồng chí đề nghị tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản này, thời gian hoàn thành triển khai trước ngày 30/5/2019. Phải gắn việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với xây dựng chương trình hành động một cách linh hoạt, sáng tạo, lựa chọn nội dung sát thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp, tránh tình trạng học tập, quán triệt qua loa, đối phó. Trong quá trình triển khai chỉ thị, nghị quyết, cần tăng cường kiểm tra từ tổ chức học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch thực hiện ở mỗi địa phương, đơn vị. Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) cần phải thực hiện đồng bộ với các chỉ thị, nghị quyết khác…/.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Đăng lúc: 14/05/2019 16:21:34 (GMT+7)

Sáng ngày 14/5/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, huyện Hoằng Hóa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện về học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, ban Bí thư Trung ương (Khóa XII) và chỉ thị số 21 – CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số nội dung khác.

nq1.JPG
 
 Đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban, phòng, MTTQ, đoàn thể huyện; ủy viên UBKT huyện ủy; Phó các ban chuyên trách HĐND huyện, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ; Trưởng, phó Chi cục Thống kê huyện; Chủ tịch các hội đặc thù huyện; Phía cơ sở, có các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ; Trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; Bí thư, các phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; toàn thể các cán bộ, Đảng viên các cơ quan: Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể, Quân sự huyện.
 
nq2.JPG
 
Sau lời khai mạc hội nghị của đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Thường vụ huyện ủy triển khai các nội dung như: Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”, Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 30 – CT/TW, ngày 22/1/2019 của Ban bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; quy định số 11 – QĐi/TW, ngày 28/2/2019 của Bộ chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Chỉ thị số 27 – CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Kế hoạch hành động số 137 – KH/HU, ngày 9/4/2019 của BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 27 – CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 21 – CT/HU, ngày 8/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Kết luận số 38 – KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về “tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 28- CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 33 – CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Kết luận số 43 – KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch hành động số 138 – KHHU, ngày 9/4/2019 của BTV Huyện ủy thực hiện kết luận số 43 – KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư; Kết luận số 44 – KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 141 – KH/HU, ngày 12/4/2019 của BTV Huyện ủy thực hiện Kết luận số 44 – KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư và Kết luận số 45 – KL/TW, ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của huyện. Đồng chí đề nghị tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản này, thời gian hoàn thành triển khai trước ngày 30/5/2019. Phải gắn việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với xây dựng chương trình hành động một cách linh hoạt, sáng tạo, lựa chọn nội dung sát thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp, tránh tình trạng học tập, quán triệt qua loa, đối phó. Trong quá trình triển khai chỉ thị, nghị quyết, cần tăng cường kiểm tra từ tổ chức học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch thực hiện ở mỗi địa phương, đơn vị. Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) cần phải thực hiện đồng bộ với các chỉ thị, nghị quyết khác…/.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm