Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
176
Hôm qua:
3339
Tuần này:
3515
Tháng này:
61446
Tất cả:
1885060

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 8 (khoá XII)

Ngày 27/12/2018 08:00:33

Sáng ngày 25/12/2018, tại trung tâm hội nghị huyện, Ban thường vụ huyện uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 8 (khoá XII) và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh bầu cử trong Đảng, chính quyền.

qt1.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực - Phụ trách Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực - Phụ trách Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Sỹ Nghiêm- Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá (XXVI), lãnh đạo các phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện, Phó các ban chuyên trách HĐND huyện; trung tâm DS – KHHGD; Chi cục Thống kê huyện; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch các hội đặc thù cấp huyện; các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ, trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc huyện; cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
 
bp.JPG
Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh bầu cử trong Đảng, chính quyền năm 2018.
 
Trước khi bước vào nội dung học tập Nghị quyết, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cho 8 đồng chí Uỷ viên Thường vụ huyện uỷ, các chức danh bầu cử trong Đảng, chính quyền năm 2018. Đồng thời sau khi lấy phiếu tín nhiệm, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đồng chí đồng chí Hoàng Thị Định - Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban tổ chức Huyện ủy là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra huyện ủy.
Cũng tại hội nghị, các thành phần dự họp đã tập trung nghe đồng chí Lê Xuân Thu - Phó Bí thư Thường trực - Phụ trách Huyện ủy truyền đạt nội dung cơ bản của quy định về “Trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban chấp hành Trung ương”; đồng chí Trương Đình Thịnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Truyền đạt nội dung cơ bản của Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
tc.JPG

Các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.
Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: sau hội nghị này, các đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng bố trí thời gian phù hợp để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm sát thực, sớm đưa các nghị quyết, quy định, kết luận vào cuộc sống. Việc thực hiện Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đồng chí đề nghị, cán bộ chủ chốt các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện các quy định nêu gương đã có và tự giác nêu gương của bản thân. Trong quá trình thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, các cấp, các ngành cần gắn với đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường đôn đốc tổ chức học tập, thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, khen thưởng nơi làm tốt, phê bình, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân chưa làm tốt.
Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện Hoằng Hoá nắm vững những nội dung cơ bản, thống nhất về nhận thức và hành động, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Qui định, Kết luận của Trung ương./.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hoá

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 8 (khoá XII)

Đăng lúc: 27/12/2018 08:00:33 (GMT+7)

Sáng ngày 25/12/2018, tại trung tâm hội nghị huyện, Ban thường vụ huyện uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 8 (khoá XII) và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh bầu cử trong Đảng, chính quyền.

qt1.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực - Phụ trách Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực - Phụ trách Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Sỹ Nghiêm- Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá (XXVI), lãnh đạo các phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện, Phó các ban chuyên trách HĐND huyện; trung tâm DS – KHHGD; Chi cục Thống kê huyện; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch các hội đặc thù cấp huyện; các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ, trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc huyện; cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
 
bp.JPG
Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh bầu cử trong Đảng, chính quyền năm 2018.
 
Trước khi bước vào nội dung học tập Nghị quyết, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cho 8 đồng chí Uỷ viên Thường vụ huyện uỷ, các chức danh bầu cử trong Đảng, chính quyền năm 2018. Đồng thời sau khi lấy phiếu tín nhiệm, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đồng chí đồng chí Hoàng Thị Định - Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban tổ chức Huyện ủy là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra huyện ủy.
Cũng tại hội nghị, các thành phần dự họp đã tập trung nghe đồng chí Lê Xuân Thu - Phó Bí thư Thường trực - Phụ trách Huyện ủy truyền đạt nội dung cơ bản của quy định về “Trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là uỷ viên Bộ chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Ban chấp hành Trung ương”; đồng chí Trương Đình Thịnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Truyền đạt nội dung cơ bản của Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
tc.JPG

Các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.
Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: sau hội nghị này, các đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng bố trí thời gian phù hợp để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm sát thực, sớm đưa các nghị quyết, quy định, kết luận vào cuộc sống. Việc thực hiện Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đồng chí đề nghị, cán bộ chủ chốt các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện các quy định nêu gương đã có và tự giác nêu gương của bản thân. Trong quá trình thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, các cấp, các ngành cần gắn với đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường đôn đốc tổ chức học tập, thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, khen thưởng nơi làm tốt, phê bình, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân chưa làm tốt.
Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện Hoằng Hoá nắm vững những nội dung cơ bản, thống nhất về nhận thức và hành động, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Qui định, Kết luận của Trung ương./.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hoá

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm 

Tin mới

Xem thêm