Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
174
Hôm qua:
3339
Tuần này:
3513
Tháng này:
61444
Tất cả:
1885058

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019

Ngày 16/12/2018 08:29:18

Chiều ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo TW đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Phuông – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, đồng chí Lê Xuân Thu- Phó Bí thư Thường trực- phụ trách Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, phó các ban xây dựng đảng, uỷ viên UBKT huyện uỷ, trưởng các phòng, ngành UBND huyện, trưởng các đoàn thể huyện dự hội nghị.
Mục đích của việc triển khai chuyên đề này trong cán bộ, đảng viên là nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại Hoằng Hóa.JPG

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.JPG
Tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc, PGS.TS Bùi Đình Phong – giảng viên cao cấp –  Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề. Trong đó tập trung vào hai vấn đề lớn gồm Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, cụ thể hóa các nội dung vào các bản cam kết thực hiện và các nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện của từng cấp, từng ngành; quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những tấm gương học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hoá

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019

Đăng lúc: 16/12/2018 08:29:18 (GMT+7)

Chiều ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo TW đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Phuông – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, đồng chí Lê Xuân Thu- Phó Bí thư Thường trực- phụ trách Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, phó các ban xây dựng đảng, uỷ viên UBKT huyện uỷ, trưởng các phòng, ngành UBND huyện, trưởng các đoàn thể huyện dự hội nghị.
Mục đích của việc triển khai chuyên đề này trong cán bộ, đảng viên là nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại Hoằng Hóa.JPG

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.JPG
Tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc, PGS.TS Bùi Đình Phong – giảng viên cao cấp –  Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề. Trong đó tập trung vào hai vấn đề lớn gồm Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, cụ thể hóa các nội dung vào các bản cam kết thực hiện và các nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện của từng cấp, từng ngành; quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những tấm gương học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hoá

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm 

Tin mới

Xem thêm