Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
149
Hôm qua:
3164
Tuần này:
6651
Tháng này:
64583
Tất cả:
1888183

Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền năm 2018

Ngày 09/11/2018 15:45:40

Sáng ngày 9/11/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền năm 2018

 Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực phụ trách Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, phòng nội vụ huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn.
 
hn1.JPG
 
Tại hội nghị, Thường trực HĐND, Ban tổ chức Huyện ủy đã thông qua Quyết định 2598-QĐ/TU và Quyết định 2599-QĐ/TU ngày 1/11/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế kiểm đểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý và đối với đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, quy trình lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền năm 2018. Việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền phải bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Về thời điểm thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của cơ quan, đơn vị, (ở cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 20/12, cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/12).
 
hn2.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực phụ trách Huyện ủy - Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị.

Việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền, nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên./.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền năm 2018

Đăng lúc: 09/11/2018 15:45:40 (GMT+7)

Sáng ngày 9/11/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền năm 2018

 Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực phụ trách Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, phòng nội vụ huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn.
 
hn1.JPG
 
Tại hội nghị, Thường trực HĐND, Ban tổ chức Huyện ủy đã thông qua Quyết định 2598-QĐ/TU và Quyết định 2599-QĐ/TU ngày 1/11/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế kiểm đểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý và đối với đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, quy trình lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền năm 2018. Việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền phải bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Về thời điểm thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của cơ quan, đơn vị, (ở cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 20/12, cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/12).
 
hn2.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực phụ trách Huyện ủy - Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị.

Việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong Đảng, chính quyền, nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên./.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm