Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1158
Hôm qua:
5345
Tuần này:
23227
Tháng này:
61711
Tất cả:
2472630

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XII) và chỉ thị số 21 - CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Ngày 19/04/2019 15:57:55

Ngày 19/4/2019, Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XII) và chỉ thị số 21 - CT/TU của Bạn thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hoằng Hoá, đồng chí Lê Xuân Thu - Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham gia hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó các Ban xây dựng Đảng, ủy viên UBKT Huyện ủy, Trưởng các phòng UBND huyện, Trưởng các đoàn thể huyện.
 
ht1.JPG
Điểm cầu huyện Hoằng Hóa.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và quy định về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị 21 - CT/TU của Bạn thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết kgieeus nại, tố cáo; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
ht.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, chương trình hành động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thực hiện. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương được quán triệt và triển khai tại hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhận thức rõ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị của nhân dân.
Thanh Qúy – Đài TT Hoằng Hóa

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XII) và chỉ thị số 21 - CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đăng lúc: 19/04/2019 15:57:55 (GMT+7)

Ngày 19/4/2019, Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XII) và chỉ thị số 21 - CT/TU của Bạn thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hoằng Hoá, đồng chí Lê Xuân Thu - Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham gia hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó các Ban xây dựng Đảng, ủy viên UBKT Huyện ủy, Trưởng các phòng UBND huyện, Trưởng các đoàn thể huyện.
 
ht1.JPG
Điểm cầu huyện Hoằng Hóa.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và quy định về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị 21 - CT/TU của Bạn thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết kgieeus nại, tố cáo; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
ht.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, chương trình hành động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thực hiện. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương được quán triệt và triển khai tại hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhận thức rõ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị của nhân dân.
Thanh Qúy – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm