Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
54
Hôm qua:
3164
Tuần này:
6556
Tháng này:
64488
Tất cả:
1888088

Hoằng Hóa: Hội nghị Ban chấp hành mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 04/12/2018 15:33:44

Sáng ngày 4/12/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoằng Hoá đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

 Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện uỷ– Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND; Trưởng, Phó các ban xây dựng đảng; MTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí là trưởng phó các phòng ban thuộc cơ quan UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND 43 xã, thị trấn.
 
a1.JPG
Toàn hội nghị
 
Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện có nhiều khó khăn tác động, bão số 3, số 4 và đợt mưa lũ kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn. Song dưới sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của cấp uỷ Đảng, sự điều hành trọng tâm, quyết liệt của chính quyền các cấp, do đó, trong 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đề ra, có 28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 1 chỉ tiêu chưa đánh giá. Trong đó: Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt gần 12.451 tỷ 800 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng GTSX đạt 14,7%; Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 22.985,4 ha = 100,05%KH. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 102.295 tấn = 102,30%KH = 96,96%CK; Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển, sản lượng đạt 23.271 tấn = 101,18%KH. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Tổng nguồn vốn được huy động để xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện trong năm qua đạt 465.071 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo 15 xã về đích nông thôn mới năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 40/42 xã = 95,4%. Sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.551.000 triệu đồng = 100,03%KH, vượt 19,15%CK. Dịch vụ - thương mại cả năm đạt 4.353.679 triệu đồng = 100,13 % KH, vượt 17,8%CK. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.731.288 triệu đồng = 191,7% KH tỉnh giao = 153,9% KH huyện giao. Chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018; hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2019, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, một số công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả; các hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh được tăng cường; chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước ý nghĩa, thiết thực, qua đó khơi dậy và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong huyện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được thực hiện theo nguyên tắc của đảng, nhất là đối với công tác tổ chức cán bộ. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ theo tinh thần NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2018 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng chưa cao; công tác đôn đốc, bám đuổi công việc còn thiếu quyết liệt. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với định hướng giảm diện tích lúa chưa đạt kế hoạch; nhiều xã chưa đột phá trong chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến tiến độ thực hiện còn chậm. Công tác triển khai đăng ký mô hình sản xuất công nghệ cao chưa hiệu quả, gặp nhiều khó khăn. Phát triển doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp. Xây dựng nông thôn mới ở một số xã gặp khó khăn. Xây dựng trường chuẩn quốc gia còn nhiều hạn chế về mặt bằng, nguồn vốn, việc ghép trường còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác tham mưu, quản lý về tài chính ngân sách có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công, chất lượng công trình, quyết toán dự án hoàn thành còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ, du lịch, trật tự kinh doanh khu du lịch Hải Tiến gặp nhiều khó khăn, hoạt động du lịch còn mang tính thời vụ (chủ yếu là mùa hè); An ninh chính trị, trật tự ATXH còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là hoạt động trộm cắp tài sản, tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích…

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Kết quả thực hiện đầu tư công năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2019; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và có nhiều ý kiến thảo luận phân tích tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân; Đánh giá tình hình, nhìn nhận những khó khăn, bất cập và những yếu tố tích cực tạo động lực mới cho phát triển của huyện; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình để khắc phục tồn tại hạn chế, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.
 
a2.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đề cập đến mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: năm 2019 cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần tập trung cao độ cho công tác GPMB để hoàn thành các dự án trọng tâm như: đường Gòng - Hải Tiến (cả giai đoạn 1) đường ngã tư Gòng đến ngã tư Quăng, các công trình chỉnh trang đô thị; triển khai thực hiện các dự án Đường Gòng – Hải Tiến, Đường đến khu dụ lịch Hải Tiến (giai đoạn 2) trước mùa du lịch năm 2019; quán triệt nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; tăng cường chỉ đạo chi thu ngân sách cân đối, thực hiện tốt công tác phân bổ đầu tư công hợp lý và cụ thể hơn nữa; phối hợp với Viễn thông triển khai thiết lập phòng họp trực tuyến ở các xã, thị trấn; triển khai thực hiện làm đường hoa, đường điện khu vực Gòng – Hải Tiến hoàn thành trước mùa du lịch năm 2019./.
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hoá

Hoằng Hóa: Hội nghị Ban chấp hành mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: 04/12/2018 15:33:44 (GMT+7)

Sáng ngày 4/12/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoằng Hoá đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

 Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện uỷ– Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND; Trưởng, Phó các ban xây dựng đảng; MTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí là trưởng phó các phòng ban thuộc cơ quan UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND 43 xã, thị trấn.
 
a1.JPG
Toàn hội nghị
 
Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong điều kiện có nhiều khó khăn tác động, bão số 3, số 4 và đợt mưa lũ kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn. Song dưới sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của cấp uỷ Đảng, sự điều hành trọng tâm, quyết liệt của chính quyền các cấp, do đó, trong 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đề ra, có 28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 1 chỉ tiêu chưa đánh giá. Trong đó: Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt gần 12.451 tỷ 800 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng GTSX đạt 14,7%; Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 22.985,4 ha = 100,05%KH. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 102.295 tấn = 102,30%KH = 96,96%CK; Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển, sản lượng đạt 23.271 tấn = 101,18%KH. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Tổng nguồn vốn được huy động để xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện trong năm qua đạt 465.071 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo 15 xã về đích nông thôn mới năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 40/42 xã = 95,4%. Sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.551.000 triệu đồng = 100,03%KH, vượt 19,15%CK. Dịch vụ - thương mại cả năm đạt 4.353.679 triệu đồng = 100,13 % KH, vượt 17,8%CK. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.731.288 triệu đồng = 191,7% KH tỉnh giao = 153,9% KH huyện giao. Chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018; hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2019, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, một số công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả; các hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh được tăng cường; chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước ý nghĩa, thiết thực, qua đó khơi dậy và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong huyện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được thực hiện theo nguyên tắc của đảng, nhất là đối với công tác tổ chức cán bộ. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ theo tinh thần NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2018 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng chưa cao; công tác đôn đốc, bám đuổi công việc còn thiếu quyết liệt. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với định hướng giảm diện tích lúa chưa đạt kế hoạch; nhiều xã chưa đột phá trong chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến tiến độ thực hiện còn chậm. Công tác triển khai đăng ký mô hình sản xuất công nghệ cao chưa hiệu quả, gặp nhiều khó khăn. Phát triển doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp. Xây dựng nông thôn mới ở một số xã gặp khó khăn. Xây dựng trường chuẩn quốc gia còn nhiều hạn chế về mặt bằng, nguồn vốn, việc ghép trường còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác tham mưu, quản lý về tài chính ngân sách có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công, chất lượng công trình, quyết toán dự án hoàn thành còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ, du lịch, trật tự kinh doanh khu du lịch Hải Tiến gặp nhiều khó khăn, hoạt động du lịch còn mang tính thời vụ (chủ yếu là mùa hè); An ninh chính trị, trật tự ATXH còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là hoạt động trộm cắp tài sản, tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích…

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Kết quả thực hiện đầu tư công năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2019; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và có nhiều ý kiến thảo luận phân tích tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân; Đánh giá tình hình, nhìn nhận những khó khăn, bất cập và những yếu tố tích cực tạo động lực mới cho phát triển của huyện; đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình để khắc phục tồn tại hạn chế, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.
 
a2.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đề cập đến mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Lê Xuân Thu – Phó Bí thư Thường trực, Phụ trách Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: năm 2019 cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần tập trung cao độ cho công tác GPMB để hoàn thành các dự án trọng tâm như: đường Gòng - Hải Tiến (cả giai đoạn 1) đường ngã tư Gòng đến ngã tư Quăng, các công trình chỉnh trang đô thị; triển khai thực hiện các dự án Đường Gòng – Hải Tiến, Đường đến khu dụ lịch Hải Tiến (giai đoạn 2) trước mùa du lịch năm 2019; quán triệt nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; tăng cường chỉ đạo chi thu ngân sách cân đối, thực hiện tốt công tác phân bổ đầu tư công hợp lý và cụ thể hơn nữa; phối hợp với Viễn thông triển khai thiết lập phòng họp trực tuyến ở các xã, thị trấn; triển khai thực hiện làm đường hoa, đường điện khu vực Gòng – Hải Tiến hoàn thành trước mùa du lịch năm 2019./.
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hoá

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm