Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
581
Hôm qua:
3449
Tuần này:
7361
Tháng này:
64949
Tất cả:
1691239

Huyện Hoằng Hóa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019.

Ngày 10/01/2019 16:35:24

Ngày 10/1/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Hoằng Hoá đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019.

 
 hn1.jpg
Toàn cảnh hội nghị
 
Đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo hội nghị; Các đồng chí: Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Lê Văn Nhuần - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đoàn Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Tuy - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng trí Thường trực HĐND, UBND, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng, ngành, cơ quan của huyện; lãnh đạo các trường THPT và dạy nghề; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, phó chủ tịch UBND, công chức kế toán, công chức văn phòng thống kê 43 xã, thị trấn.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nhuần - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã thông qua dự thảo kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện nghị quyết của BCH Huyện ủy và nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2019. Lãnh đạo các phòng Tài chính kế hoạch, Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường, Nội vụ triển khai các nội dung: đầu tư và thu chi ngân sách; một số quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, tiến độ, chất lượng xây dựng; quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng và công tác vệ sinh môi trường; phân công các phòng chuyên môn, các đơn vị chỉ đạo các xã, thị trấn và các chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2019.
Năm 2019, huyện Hoằng Hoá có 45 chỉ tiêu phát triển KTXH - QPAN cơ bản. Những chỉ tiêu này được giao cụ thể đến từng xã, thị trấn. Để hiện thực hoá các chỉ tiêu, dự thảo Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN năm 2019 đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực. Trong đó, đổi mới công tác giao và triển khai thực hiện các chỉ tiêu KTXH - ANQP tập trung thực hiện 7 nội dung: Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng và chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tạo tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững; Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển vào địa bàn huyện, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KTXH QPAN, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế. Tranh thủ tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Thực hiện chính sách an sinh xã hội; Tăng cường công tác QPAN, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; Phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo nề nếp, kỷ cương hành chính; Phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ, các đoàn thể nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo chương trình hành động của UBND huyện, trong đó, tập trung vào những giải pháp: Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, đảm bảo tăng trưởng bền vững và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế…
 
hn2.jpg
Đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 là rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thuận lợi trong năm tới, đồng chí đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị các ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, trong đó lựa chọn một số nội dung mang tính đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT XH - QPAN năm 2019 của huyện.; Xiết chặt kỷ cương, tăng cường nêu gương trong mỗi đơn vị; Đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục bằng được những tồn tại đã được chỉ ra, phấn đấu năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
hn3.jpg
Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm-PBT.CT UBND huyện kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Lê Sỹ Nghiêm đã nêu rõ một số vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy và đưa nghị quyết của Huyện ủy, HĐND thành chương trình hành động sát thực, cụ thể: đối với vấn đề đầu tư, đồng chí nêu rõ việc quản lý xây dựng cơ bản là trách nhiệm của chủ đầu tư, trong đó, tại các xã, thị trấn, UBND xã, thị trấn là chủ đầu tư các công trình, dự án của đơn vị mình; Ban quản lý dự án huyện, xã cần vào cuộc ngay từ đầu – ngay khi mới bắt đầu triển khai dự án để quản lý dự án một cách hiệu quả nhất; đối với vấn đề tài chính, đồng chí yêu cầu cần phát triển nguồn thu từ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện trong khi nguồn thu từ đất vẫn phải tiếp tục được khai thác phù hợp. Trong đó, chủ tịch HĐTV thuế xã, thị trấn là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tăng cường trách nhiệm quản lý thu thuế tại địa phương mình; Đối với vấn đề đầu tư công cần nghiên cứu nghiêm túc các luật liên quan; Vấn đề quản lý đất đai, môi trường cần chú ý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đặc biệt là đất nông nghiệp sang lĩnh vực khác) một cách hiệu quả, phù hợp; Công tác giải phóng mặt bằng cần được triển khai thực hiện theo luật, giải phóng dứt điểm, nhanh chóng và hiệu quả; Công tác vệ sinh môi trường cần huy động được nguồn lực xã hội hóa…Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện 45 chỉ tiêu cơ bản năm 2019, đồng chí đề nghị: các Phòng chuyên môn, các đơn vị được phân công sớm tăng cường bám sát chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ; Các xã, thị trấn ngay sau hội nghị cần triển khai nghiêm túc, phân công các tổ xuống từng thôn, đảm nhận trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc xuống đến thôn, đến từng hộ gia đình trên tinh thần “huyện phải nắm đến thôn, xã phải nắm tới mỗi hộ dân”. Nhiệm vụ trước mắt cần đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Với khí thế và thành tựu đạt được trong năm 2018, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng UBND huyện sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 mà nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra.
 
Thanh Qúy – Đài TT Hoằng Hóa

Huyện Hoằng Hóa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019.

Đăng lúc: 10/01/2019 16:35:24 (GMT+7)

Ngày 10/1/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Hoằng Hoá đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019.

 
 hn1.jpg
Toàn cảnh hội nghị
 
Đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo hội nghị; Các đồng chí: Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Lê Văn Nhuần - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đoàn Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Tuy - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng trí Thường trực HĐND, UBND, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng các phòng, ngành, cơ quan của huyện; lãnh đạo các trường THPT và dạy nghề; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, phó chủ tịch UBND, công chức kế toán, công chức văn phòng thống kê 43 xã, thị trấn.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nhuần - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã thông qua dự thảo kế hoạch hành động của UBND huyện về thực hiện nghị quyết của BCH Huyện ủy và nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2019. Lãnh đạo các phòng Tài chính kế hoạch, Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường, Nội vụ triển khai các nội dung: đầu tư và thu chi ngân sách; một số quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, tiến độ, chất lượng xây dựng; quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng và công tác vệ sinh môi trường; phân công các phòng chuyên môn, các đơn vị chỉ đạo các xã, thị trấn và các chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2019.
Năm 2019, huyện Hoằng Hoá có 45 chỉ tiêu phát triển KTXH - QPAN cơ bản. Những chỉ tiêu này được giao cụ thể đến từng xã, thị trấn. Để hiện thực hoá các chỉ tiêu, dự thảo Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN năm 2019 đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực. Trong đó, đổi mới công tác giao và triển khai thực hiện các chỉ tiêu KTXH - ANQP tập trung thực hiện 7 nội dung: Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng và chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tạo tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững; Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển vào địa bàn huyện, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KTXH QPAN, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế. Tranh thủ tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Thực hiện chính sách an sinh xã hội; Tăng cường công tác QPAN, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; Phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo nề nếp, kỷ cương hành chính; Phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ, các đoàn thể nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo chương trình hành động của UBND huyện, trong đó, tập trung vào những giải pháp: Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, đảm bảo tăng trưởng bền vững và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế…
 
hn2.jpg
Đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 là rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thuận lợi trong năm tới, đồng chí đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị các ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, trong đó lựa chọn một số nội dung mang tính đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT XH - QPAN năm 2019 của huyện.; Xiết chặt kỷ cương, tăng cường nêu gương trong mỗi đơn vị; Đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục bằng được những tồn tại đã được chỉ ra, phấn đấu năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
hn3.jpg
Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm-PBT.CT UBND huyện kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Lê Sỹ Nghiêm đã nêu rõ một số vấn đề trọng tâm nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy và đưa nghị quyết của Huyện ủy, HĐND thành chương trình hành động sát thực, cụ thể: đối với vấn đề đầu tư, đồng chí nêu rõ việc quản lý xây dựng cơ bản là trách nhiệm của chủ đầu tư, trong đó, tại các xã, thị trấn, UBND xã, thị trấn là chủ đầu tư các công trình, dự án của đơn vị mình; Ban quản lý dự án huyện, xã cần vào cuộc ngay từ đầu – ngay khi mới bắt đầu triển khai dự án để quản lý dự án một cách hiệu quả nhất; đối với vấn đề tài chính, đồng chí yêu cầu cần phát triển nguồn thu từ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện trong khi nguồn thu từ đất vẫn phải tiếp tục được khai thác phù hợp. Trong đó, chủ tịch HĐTV thuế xã, thị trấn là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tăng cường trách nhiệm quản lý thu thuế tại địa phương mình; Đối với vấn đề đầu tư công cần nghiên cứu nghiêm túc các luật liên quan; Vấn đề quản lý đất đai, môi trường cần chú ý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đặc biệt là đất nông nghiệp sang lĩnh vực khác) một cách hiệu quả, phù hợp; Công tác giải phóng mặt bằng cần được triển khai thực hiện theo luật, giải phóng dứt điểm, nhanh chóng và hiệu quả; Công tác vệ sinh môi trường cần huy động được nguồn lực xã hội hóa…Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện 45 chỉ tiêu cơ bản năm 2019, đồng chí đề nghị: các Phòng chuyên môn, các đơn vị được phân công sớm tăng cường bám sát chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ; Các xã, thị trấn ngay sau hội nghị cần triển khai nghiêm túc, phân công các tổ xuống từng thôn, đảm nhận trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc xuống đến thôn, đến từng hộ gia đình trên tinh thần “huyện phải nắm đến thôn, xã phải nắm tới mỗi hộ dân”. Nhiệm vụ trước mắt cần đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Với khí thế và thành tựu đạt được trong năm 2018, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng UBND huyện sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 mà nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra.
 
Thanh Qúy – Đài TT Hoằng Hóa

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm