Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2057
Hôm qua:
1703
Tuần này:
2057
Tháng này:
54158
Tất cả:
2127653

Hội nghị trực tuyến về bàn các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 12/04/2019 15:07:12

Ngày 12.04.2019, UBND tỉnh Thanh hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng Phó Bí thư- CT UBND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn- UVBTV Tỉnh ủy -Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
h3.JPG
Toàn cảnh tại điểm cầu Hoằng Hóa tham gia hội nghị trực tuyến
 
Tham gia hội nghị có lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, VP Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các thành viên BCB đôn đốc thu ngân sách tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị thành phố trong tỉnh.
Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện chủ trì, tham dự có các đồng chí: Chánh, phó Văn phòng HĐND- UBND, Trưởng các phòng: Tài chính -Kế hoạch, Tài nguyên môi trương, Tư pháp, Thanh tra, Chi cục Thuế, các thành viên BCĐ dôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019 huyện và các đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.
 
h2.JPG
 
Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019; Giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa được giao thực hiện tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 26.000 tỷ đồng, trong đó, ngành thuế được giao dự toán thu hơn 15.500 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm 2019, ngành thuế đã tăng cường đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu khai thuế… phấn đấu năm 2019, tỷ lệ kê khai thuế đạt 98% trở lên, tỷ lệ kê khai có sai sót dưới 1%. Năm 2019, ngành Thuế Thanh Hóa tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế như: Rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước, nhất là nguồn thu mới phát sinh; Xây dựng phần mềm theo dõi tình hình thực hiện thu đến từng đơn vị, doanh nghiệp, hộ cá thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; Tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu; Giao trách nhiệm thu nợ cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân; Rà soát, phân loại nợ để trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nhiệm vụ chuyên sâu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc ngành thuế thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu sẽ góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ở với mức cao nhất, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước.
Tiếp đó, Đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Các đơn vị đã kiến nghị, khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trên địa bàn để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
 
h1.JPG
Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại điểm cầu Hoằng Hóa
 
Phát biểu tại điểm cầu Hoằng Hóa, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND Hoằng Hóa đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong năm 2018 và quý 1 năm 2019. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Hoằng Hóa đã thực hiện một số giải pháp như: thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất, đôn đốc thực hiện các khoản thu nợ, đấu giá đất…Nguồn thu từ đất, Hoằng Hóa đã gắn với đầu tư thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị; cụ thể, huyện cũng đã xây dựng đề án phát triển đô thị nông thôn Hoằng Hóa giai đoạn 2025- 2030 và UBND huyện cũng đã xây dựng đề án tăng thu từ đất gắn với đô thị hóa nông thôn để đảm bảo mỗi năm thu ổn định từ đất 500 tỷ trở lên…
Đồng chí kiến nghị với Chi cục Thuế (CCT) tỉnh chỉ đạo CCT các huyện, thị làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện các giải pháp chống thất thu thuế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp xây lắp, DN thương mại, khách sạn đồng thời, CCT các huyện cần nâng cao năng lực kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gian lận doanh thu về thuế thu nhập. Vì trong công tác thu thuế vai trò của CC Thuế rất quan trọng.
Với kết quả trong việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện, tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh- Lê Thị Thìn cũng đã ghi nhận, đánh giá cao Hoằng Hóa đã có những cách làm sáng tạo trong thực hiện thu ngân sách nhà nước./.
Tuyết Mai: Đài TT Hoằng Hóa

Hội nghị trực tuyến về bàn các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đăng lúc: 12/04/2019 15:07:12 (GMT+7)

Ngày 12.04.2019, UBND tỉnh Thanh hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng Phó Bí thư- CT UBND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn- UVBTV Tỉnh ủy -Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
h3.JPG
Toàn cảnh tại điểm cầu Hoằng Hóa tham gia hội nghị trực tuyến
 
Tham gia hội nghị có lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, VP Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các thành viên BCB đôn đốc thu ngân sách tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị thành phố trong tỉnh.
Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện chủ trì, tham dự có các đồng chí: Chánh, phó Văn phòng HĐND- UBND, Trưởng các phòng: Tài chính -Kế hoạch, Tài nguyên môi trương, Tư pháp, Thanh tra, Chi cục Thuế, các thành viên BCĐ dôn đốc thu ngân sách nhà nước năm 2019 huyện và các đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.
 
h2.JPG
 
Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019; Giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa được giao thực hiện tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 26.000 tỷ đồng, trong đó, ngành thuế được giao dự toán thu hơn 15.500 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm 2019, ngành thuế đã tăng cường đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu khai thuế… phấn đấu năm 2019, tỷ lệ kê khai thuế đạt 98% trở lên, tỷ lệ kê khai có sai sót dưới 1%. Năm 2019, ngành Thuế Thanh Hóa tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế như: Rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước, nhất là nguồn thu mới phát sinh; Xây dựng phần mềm theo dõi tình hình thực hiện thu đến từng đơn vị, doanh nghiệp, hộ cá thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; Tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu; Giao trách nhiệm thu nợ cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân; Rà soát, phân loại nợ để trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nhiệm vụ chuyên sâu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc ngành thuế thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu sẽ góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ở với mức cao nhất, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước.
Tiếp đó, Đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Các đơn vị đã kiến nghị, khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trên địa bàn để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
 
h1.JPG
Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại điểm cầu Hoằng Hóa
 
Phát biểu tại điểm cầu Hoằng Hóa, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND Hoằng Hóa đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong năm 2018 và quý 1 năm 2019. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Hoằng Hóa đã thực hiện một số giải pháp như: thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất, đôn đốc thực hiện các khoản thu nợ, đấu giá đất…Nguồn thu từ đất, Hoằng Hóa đã gắn với đầu tư thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị; cụ thể, huyện cũng đã xây dựng đề án phát triển đô thị nông thôn Hoằng Hóa giai đoạn 2025- 2030 và UBND huyện cũng đã xây dựng đề án tăng thu từ đất gắn với đô thị hóa nông thôn để đảm bảo mỗi năm thu ổn định từ đất 500 tỷ trở lên…
Đồng chí kiến nghị với Chi cục Thuế (CCT) tỉnh chỉ đạo CCT các huyện, thị làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện các giải pháp chống thất thu thuế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp xây lắp, DN thương mại, khách sạn đồng thời, CCT các huyện cần nâng cao năng lực kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gian lận doanh thu về thuế thu nhập. Vì trong công tác thu thuế vai trò của CC Thuế rất quan trọng.
Với kết quả trong việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện, tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh- Lê Thị Thìn cũng đã ghi nhận, đánh giá cao Hoằng Hóa đã có những cách làm sáng tạo trong thực hiện thu ngân sách nhà nước./.
Tuyết Mai: Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm