QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Xuân Thu
  Ngày sinh: 24/04/1970
  Quê quán: xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: tổ dân phố Đại Lộc, TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp I Hà Nội: ngành: Quản lý Đất Đai (CQ); Thạc sỹ Quản lý kinh tế.
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh - Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện
  Họ và Tên: Đoàn Thị Hải
  Ngày sinh: 17/03/1969
  Quê quán: xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Tổ dân phố Đức Sơn, TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học sư phạm Vinh: ngành: Giáo dục chính trị (CQ); Thạc sỹ Quản lý kinh tế.
  Chức vụ : Phó Bí thư thường trực huyện uỷ
  Họ và Tên: Lê Thanh Hải
  Ngày sinh: 16/10/1977
  Quê quán: Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phố Nguyễn Đôn Tiết, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
  Họ và Tên: Lê Huy Lượng
  Ngày sinh: 20/02/1976
  Quê quán: xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Phúc Lộc, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Khoa học tự nhiên: ngành Địa lý (CQ); Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: ngành Đại học công tác tổ chức (CQ); Thạc sỹ Quản lý Kinh tế Trình độ LLCT: Cao cấp lý luận chính trị
  Chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
  Họ và Tên: Trịnh Thị Quế
  Ngày sinh: 10/09/1972
  Quê quán: xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: tổ dân phố Đạo Sơn, TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Hồng Đức, ngành nông học (TC) Trình độ LLCT: Cao cấp lý luận chính trị
  Chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện
  Họ và Tên: Lê Anh Tuấn
  Ngày sinh: 03/10/1976
  Quê quán: Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Tổ dân phố Đạo Sơn, TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : sư phạm Văn - sử (TC); Đại học Văn hóa - TT&DL Thanh Hóa: ngành Quản lý Nhà nước (CQ); Thạc sỹ Chính trị học
  Chức vụ : Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện
  Họ và Tên: Lê Văn Nghĩa
  Ngày sinh: 17/09/1966
  Quê quán: xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học sư phạm I Hà Nội: chuyên ngành: Mác - Lê Nin (CQ)
  Chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ
  Họ và Tên: Chu Thế Sâm
  Ngày sinh: 02/09/1968
  Quê quán: xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Tổ dân phố Tân Sơn, TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật Hà Nội: chuyên ngành: Luật (TC); Thạc sỹ Chính trị học
  Chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
  Họ và Tên: Hoàng Ngọc Dự
  Ngày sinh: 07/09/1970
  Quê quán: Phố Phú Vinh Tây, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phố Phú Vinh Tây, Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Xây dựng Hà Nội, ngành Xây dựng cầu đường (CQ); Thạc sỹ Quản lý hành chính công
  Chức vụ : Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
  Họ và Tên: Lê Văn Phúc
  Ngày sinh: 16/01/1970
  Quê quán: xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Khang Thọ Hưng, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  Chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ - Phó chủ tịch UBND huyện
12
Truy cập
Hôm nay:
1145
Hôm qua:
7534
Tuần này:
32418
Tháng này:
182658
Tất cả:
11931590