QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023.

Đăng lúc: 21:16:45 06/01/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 6/1/2023, tại phòng họp cơ quan, UBND huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. Đồng chí Lê Xuân Thu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thanh Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 1. Toàn cảnh hội nghị.jpg
 Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các đoàn thể cấp huyện, ủy viên UBND huyện; Trưởng các ngành: Đồn biên phòng Hoằng Trường, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Điện lực Hoằng Hóa, Chi cục thuế, Chi cục thống kê huyện; Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm VHTT TT&DL, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; các Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã Hoằng Giang, Hoằng Qùy, Hoằng Đạo, Hoằng Trạch và Hoằng Ngọc.

Tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch  HĐND – UBND, Chủ tịch UB MTTQ , Trưởng các đoàn thể, cán bộ, công chức cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng các thôn.

2. Đồng chí Lê Văn Phúc - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Kế hoạch hành động..jpg
Đồng chí Lê Văn Phúc - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Kế hoạch hành động.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc – TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2023.

Ảnh 3.jpg

Theo đó, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn để triển khai, tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện năm 2023; Năm 2023, UBND huyện đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành, gồm: Tập chung hoàn thiện khung (thể chế) đề án, kế hoạch... để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH, đầu tư phát triển; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, làm tốt công tác GPMB, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2023; Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để quản lý quy hoạch xây dựng, lập lại trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông và vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp; Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và thực hiện tốt Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn huyện; Tăng cường cũng cố quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng chống cháy, nổ và tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

4. Xã Hoằng Xuân tham gia ý kiến tại hội nghị..jpg
Xã Hoằng Xuân tham gia ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bàn nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2023, gồm: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh tạo động lực tăng trưởng giá trị sản xuất; nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch biển Hải Tiến; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển; Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực Văn hoá - Giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá-xã hội; Tăng cường công tác đảm bảo Quốc phòng-An ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tăng cường thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo kỷ cương hành chính; Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

5. Đồng chí Lê Trọng Trường – Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện....jpg
 Đồng chí Lê Trọng Trường – Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện...

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Lê Trọng Trường – Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch huyện hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2023. Đồng thời, báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển và đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của huyện; hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

6.... đồng chí Nguyễn Văn Tiệm – Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện báo cáo các nội dung được phân công..jpg
.... đồng chí Nguyễn Văn Tiệm – Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện báo cáo các nội dung được phân công.

Nghe đồng chí Nguyễn Văn Tiệm – Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về giải phóng mặt bằng năm 2023 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.

7. Lãnh đạo xã Hoằng Trường....jpg
Lãnh đạo xã Hoằng Trường...

Tiếp đó, dưới dự điều hành của đồng chí Lê Thanh hải - Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới và việc điều chỉnh một số chỉ tiêu giao cho xã, thị trấn…

8... lãnh đạo Thị Trấn Bút Sơn tham gia ý kiến tại hội nghị..jpg
... lãnh đạo Thị Trấn Bút Sơn tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu – TUV, Bí thư Huyện ủy đã khẳng định: đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2023 trên địa bàn huyện, được triển khai kịp thời ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2023. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2023, lãnh đạo các ngành, đơn vị, các địa phương trong huyện cần nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trọng tâm vào các nội dung: Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chỉ đạo điều hành có hiệu lực hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo quản lý; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển sản xuất gắn với hình thành chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng khoa học công nghệ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa – xã hội, giáo dục và y tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; làm tốt công tác QPAN, duy trì trực sẵn sang chiến đấu, làm tốt công tác giao nhận quân năm 2023, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; Xây dựng hệ thống chính quyền cấp xã vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Với kỳ vọng vào thành tích mà Cấp ủy – chính quyền – MTTQ, các ngành đoàn thể và nhân dân huyện đã đạt được trong những năm trước, đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng toàn huyện sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra trong năm 2023.

9. Đồng chí Lê Xuân Thu – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo..jpg
Đồng chí Lê Xuân Thu – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng với tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Thanh Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2023. Theo đó, phát huy tinh thần tích cực, năng động sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy đảng, chính quyền, huyện Hoằng Hóa hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Với sự tin tưởng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Hoằng Hóa anh hùng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thay mặt Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ  năm 2023 của toàn huyện.

10. Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2023..jpg
Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2023

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Thị Quế - TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023.

11. Đồng chí Trịnh Thị Quế - TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023..jpg
Đồng chí Trịnh Thị Quế - TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023

Tại hội nghị, đại diện các cụm là cụm trưởng cụm thi đua 6 cụm đã ký giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các phòng ngành.

12. Đại diện 6 cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2023..jpg
Đại diện 6 cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Hải đã nhấn mạnh: Những nội dung công việc để triển khai nhiệm vụ năm 2023 rất quan trọng, yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương hết sức lưu ý. Tập trung làm tiếp thu tối đa và thực hiện tốt những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, vấn đề giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần có sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương liên quan; Chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ với đội ngũ cấp phòng, cấp chuyên viên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các địa phương cần giao đầu việc cụ thể cho cán bộ chuyên môn, đồng thời, giám sát việc thực thi, tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu của năm 2023. Với những kết quả đạt được trong năm 2022, tạo đà thuận lợi cho các cấp các ngành, đảng bộ và nhân dân trong huyện thi đua quyết tâm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn huyện.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
4034
Hôm qua:
10666
Tuần này:
51794
Tháng này:
21710
Tất cả:
11277556