QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Phiên họp UB Thường kỳ tháng 01 năm 2024

Đăng lúc: 16:00:00 24/01/2024 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2024; sáng ngày 24.01, Ủy ban nhân dân huyện Hoằng hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01. Đồng chí Lê Huy Lượng- TVHU- Phó CT HĐND huyện dự chỉ đạo.

1. Toàn cảnh  (1).JPG 
 Toàn cảnh 
Thành phần tham gia phiên họp: Các Phó Chủ tịch UBND huyện; Thành viên UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Đồn Biên phòng Hoảng Trường, Điện lực, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê huyện; Phó Chánh Thanh tra huyện; các Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải- Phó bí thư- CT UBND huyện,  phiên họp tập trung  thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2024;Báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tháng 01; kế hoạch tháng 02 năm 2024, Báo cáo danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đợt 2 năm 2024, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất hướng giải quyết đối với các tuyến đường giao thông; công trình trường học, cầu, cống... mà cử tri kiến nghị nâng cấp, sửa chữa, Tổ công tác tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa năm 2024 báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, Đề xuất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị trung tâm thị trấn Bút Sơn (khu chợ Gòng), Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Kế hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới,  Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/09/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam, Báo cáo tiến độ thực hiện dự án nhà khám chữa bệnh, Bệnh viên đa khoa huyện và một số nội dung quan trọng khác.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01.2024: Về kinh tế: Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, trong trồng trọt các xã, thị trấn tập trung triển khai các biện pháp chuẩn bị giao cấy vụ chiêm xuân 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định với các sản phẩm chính như may mặc, giầy da; đan lát, nghề mộc. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục diễn ra sôi động; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng đã chủ động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; cung cấp hàng hóa đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường và tiêu dùng của Nhân dân. Công tác Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch được lưu tâm thực hiện theo kế hoạch.

Về văn hoá - xã hội: Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 với nhiều hình thức phong phú;  Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các nhà trường sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2, năm học 2023-2024.  Y tế - Dân số và Phát triển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; chủ động dự báo, giám sát, kiểm soát tình hình dịch bệnh theo mùa. Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chi trả, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2024. Công tác Quốc phòng - An ninh: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Về thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới và phát triển đô thị; Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 Về thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện giao. Trong tháng, UBND huyện đã hoàn thành 13 việc có thời hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng, không có công việc giải quyết quá hạn; đang giải quyết 44 việc theo quy định.

2. đồng chí Hoàng Ngọc Dự- TVHU - PCT TT UBND huyện phát biểu tham luận..JPG
đồng chí Hoàng Ngọc Dự- TVHU - PCT TT UBND huyện phát biểu tham luận
4 .đồng chí Lê Văn Phúc- TVHU - PCT UBND huyện phát biểu tham luận.JPG
đồng chí Lê Văn Phúc- TVHU - PCT UBND huyện phát biểu tham luận
5. đồng chí  Hồ Thái Dũng- CHT BCH Quân sự huyện thông qua Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024.JPG
đồng chí  Hồ Thái Dũng- CHT BCH Quân sự huyện thông qua Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024
6. đồng chí Lê Văn Cường- Trưởng phòng KTHT tham luận tại phiên họp.JPG
đồng chí Lê Văn Cường- Trưởng phòng KTHT tham luận tại phiên họp

7. đồng chí Lê Văn Lộc- Trưởng phòng LĐTBXH huyện tham luận tại  phiên họp.JPG 
đồng chí Lê Văn Lộc- Trưởng phòng LĐTBXH huyện tham luận tại  phiên họp
8. đồng chí Trương Đình Thịnh- Trưởng phòng Văn hóa - TT huyện tham luận tại phiên họp.JPG
đồng chí Trương Đình Thịnh- Trưởng phòng Văn hóa - TT huyện tham luận tại phiên họp
9. đồng chí Lê Trọng Hòa- Trưởng phòng NN& PT NT huyện phát biểu tham luận tại phiên họp.JPG
đồng chí Lê Trọng Hòa- Trưởng phòng NN& PT NT huyện phát biểu tham luận tại phiên họp
10 đồng chí Nguyễn Việt Phương- Trưởng CC Thuế.JPG
đồng chí Nguyễn Việt Phương - Trưởng CC Thuế
11. đồng chí Tạ Hữu Quang - GĐ TTVH TTTT&DL  huyện phát biểu tham  luận.JPG
đồng chí Tạ Hữu Quang - GĐ TTVH TTTT&DL  huyện phát biểu tham  luận
12 .đại diện Lãnh đạo công an huyện phát biểu tham luận.JPG
đại diện Lãnh đạo công an huyện phát biểu tham luận

 

Tại phiên họp, các đồng chí Phó CT UBND, các  thành viên UB là trưởng các phòng chuyên môn và các đồng chí Trưởng các cơ quan, đơn vị đã  tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ chưa đạt từ đó có những đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 2 .2024.

13. đồng chí  Lê Thanh Hải - CT UBND huyện kết luận phiên họp.JPG
 đồng chí  Lê Thanh Hải - CT UBND huyện kết luận phiên họp

 Phát biểu kết luận phiên họp, đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Lê Thanh Hải đề nghị các phòng, ngành, đơn vị cần bám sát vào kế hoạch, mục tiêu triển khai ngay từ đầu năm,  trước hết là công tác đảm bảo ANTT, ATGT trước trong, sau tết. Các đơn vị, cơ quan và toàn dân cần chú trọng thực hiện nhưng giao cho Công an huyện chủ đạo tuần tra, tuyên truyền  nâng cao ý thức chấp hành. Công tác cháy nổ nói chung – an toàn cháy nổ tại các điểm di tích, đình , đền, chùa nói riêng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, an toàn lao động tại các công trình đang thi công; công tác sản xuất cần lưu tâm và linh hoạt điều hành trước thời tiết rét đậm, rét hại.  Lưu tâm chăm sóc, bảo vệ giữ ấm cho mạ, cho đàn vật nuôi.  Và chỉ xuống đồng cấy khi nhiệt độ cho phép. Có thể lùi thời gian xuống đồng cấy sau tết Nguyên đán. Các dịch vụ thương mại nhu cầu thiết yếu cho nhân dân trong dịp tết, đề nghị BCĐ 389 tăng cường kiểm tra, nhắc nhở xử lý , răn đe,  nhưng không gây phiền hà- sách nhiều tiểu thương buôn bán.

 Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao cho  phòng TNMT bám sát, phối hợp với các phòng, sở liên quan sớm hoàn thành  phê duyệt KH sử dụng đất 2024;  hoàn thành sớm chỉ tiêu giải phóng MB năm 2024,đây là thời gian vàng trong thực hiện GPMB nên Phòng TNMT và đơn vị liên quan cần tập trung cao cho công tác GPMB- nhất là một số mặt bằng khu dân cư trọng điểm như: Hoằng Tân, Hoằng Tiến, Tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm đạt khang trang sạch đẹp nhân dân đón tết.

 Giao Phòng Văn hóa TT, TT Văn hóa TTTT&DL  cần lưu tâm chú trọng thực hiện Công tác tuyên truyền  trên mọi phương tiện và sát sao kiểm tra, đốn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn  cùng thực hiện. Trong ý kiến kết luận phiên họp, đồng chí CT UBND huyện đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng PCT UBND,  phòng  có liên quan đến các nội dung phụ trách.

Đối với thực hiện dự án nhà khám chữa bệnh, Bệnh viên đa khoa huyện giao cho Ban quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng tiếp tục bám sát   thực hiện theo kế hoạch để công trình phải hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ 28.

Về diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2024- cơ bản thống  nhất với   Kế hoạch  mà BCH QS huyện đã xây dựng,  các cơ quan, phòng liên quan cần lưu ý các vấn đề liên đến vị trí diễn tập./.

Tuyết Mai: TT Văn hóa TTTT&DL

Truy cập
Hôm nay:
1185
Hôm qua:
7534
Tuần này:
32458
Tháng này:
182698
Tất cả:
11931630