QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

UBND huyện Hoằng Hoá - tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023

Đăng lúc: 14:07:09 24/08/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 23/8/2023, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023 nghe báo cáo đánh giá tình hình KTXH – QPAN tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

1. Toàn cảnh phiên họp..jpg
Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Huy Lượng – TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND huyện, các thành viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị: Đồn biên phòng Hoằng Trường, Điện lực, Chi cục thuế, Chi cục thống kê huyện; Ban Quản lý đầu tư và xây dựng, Trung tâm VHTT – TT&DL, Trung tâm DVNN, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện và Bảo hiểm xã hội huyện.

Tháng 8/2023, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 1 Phương án, 1 Chương trình, 3 Kết luận, 42 Tờ trình, 17 Kế hoạch, 41 Thông báo, 410 Quyết định, 38 Giấy mời và 384 văn bản hành chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Nhiều lĩnh vực có bước phát triển, tăng so với cùng kỳ.

Trong tháng, UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023. Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa và các cây trồng vụ Thu-Mùa; chuẩn bị triển khai kế hoạch sản xuất vụ gieo trồng vụ Đông năm 2023-2024; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm, xây dựng Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2023.

Hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định; xây dựng tiếp tục phát triển. Trong tháng, nghiệm thu đưa vào sử dụng 4  công trình, trong đó, có 1 công trình do huyện là Chủ đầu tư, hiện đang thi công 34 công trình từ nguồn ngân sách huyện. các công trình do huyện làm chủ đầu tư cơ bản đạt tiến độ đề ra; các dự án trọng điểm được triển khai thực hiện đúng quy định.

Trong tháng, đã tổ chức đấu giá 5 dự án khu dân cư, tổng số tiền trúng đấu giá 72.840 triệu đồng; cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, diện tích 0,16 ha. Tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện 2 dự án đường giao thông với 20 đối tượng bị ảnh hưởng, thu hồi 0,13 ha đất. Đề nghị tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư 2 dự án công trình công cộng và điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án có sử dụng đất.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền tiếp tục được duy trì với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; Chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2023-2024; Chủ động thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 16/5/2023 của BCĐ 138 huyện về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn/phố xây dựng thôn, phố kiểu mẫu và vườn mẫu. Hội đồng thẩm định huyện đã kiểm tra, thẩm định và công nhận 9 thôn (7 xã) đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2023; lũy kế, năm 2023 đã công nhận 20 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, 1 tổ dân phố kiểu mẫu. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023; công nhận OCOP 3 sao cho 9 sản phẩm, trong đó, có 8 sản phẩm mới và 1 sản phẩm tham gia đánh giá lại.

Trong tháng, UBND huyện đã hoàn thành 34 việc có thời hạn và 17 việc không ấn định thời hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng, không có công việc giải quyết quá hạn; đang giải quyết 63 việc theo quy định (60 việc chưa đến hạn và 3 việc không ấn định thời hạn); Các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác tháng và các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao, cơ bản đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Trong tháng, Chủ tịch UBND huyện giao 120 nhiệm vụ cho các phòng, cơ quan, đơn vị (lũy kế đã giao 614 nhiệm vụ); thực hiện hoàn thành 123 nhiệm vụ (107 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn và trước hạn, 16 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn), lũy kế đã hoàn thành 573 nhiệm vụ (489 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn và trước hạn, 84 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn); hiện đang giải quyết trong hạn 41 nhiệm vụ.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại phiên họp..jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Phiên họp đã dành thời gian nghe và cho ý kiến vào dự thảo các kế hoạch: Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2023; Kế hoạch sơ kết sản xuất vụ Thu – Mùa 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023 – 2024; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;  Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 09/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8; đóng góp những giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023.

3. Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp..jpg
Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận tại kỳ họp, đồng chí Lê Thanh Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8 cũng như nhiệm vụ trong tâm tháng 9/2023 được đưa ra trong báo cáo và thảo luận tại phiên họp. Những kết quả đạt được trong tháng 8/2023 là sự nỗ lực của Nhân dân và cả hệ thống chính trị toàn huyện. Đối với các báo cáo được trình tại phiên họp, các phòng, ngành phụ trách cần làm rõ từng nội dung, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo để ban hành thực hiện.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Tiếp tục tập trung sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng bước vào năm học mới 2023-2024; Tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội. Tiếp tục thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, BCH Quân sự huyện tập chung chỉ đạo các xã tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã theo quy định; thực hiện tốt công tác di dời các cột điện hạ thế trên địa bàn huyện với mục tiêu hoàn thành trong tháng 9/2023.

Trong tháng 9, các phòng, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để tổ chức đấu giá đất; tháo gỡ khó khăn, tập trung thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 trên địa bàn huyện.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL

 

Truy cập
Hôm nay:
4338
Hôm qua:
7908
Tuần này:
37160
Tháng này:
56132
Tất cả:
10678393