Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
385
Hôm qua:
3809
Tuần này:
17819
Tháng này:
78300
Tất cả:
2887703

Hoằng Lộc tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020.

Ngày 15/08/2019 15:19:26

Ngày 13/8/2019, xã Hoằng Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể địa phương, lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ, lãnh đạo cấp ủy, ban công tác mặt trận các thôn và các hộ dân điển hình có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm không cao, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao của nhân dân, qua 10 năm xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt Nông thôn ở xã Hoằng Lộc có nhiều khởi sắc.
Trên cơ sở đánh giá đúng và cụ thể những mặt thuận lợi, khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới, xã đã thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại địa phương, cùng với đó, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và cơ chế chính sách thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Xã đã chú trọng công tác lập quy hoạch và triển khai quy hoạch đến nhân dân để nhân dân cùng nắm bắt và cùng đồng thuận thực hiện. Cùng với đó, xã chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43,5 triệu đồng/ người/năm, đến nay, tỉ lệ hộ nghèo còn 3,03%; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: trong 10 năm, xã đã xây dựng mới 30,96km đường giao thông các loại, nhà hội trường đa năng, cải tạo khuôn viên UBND, Bảng Môn Đình, sân vận động, nhà công an, Nhà bia tưởng niệm và nhiều công trình khác; chú trọng công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường: 7 thôn đều đạt chuẩn NTM, tỉ lệ gia đình văn hóa đạt chuẩn theo chỉ tiêu đề ra. Các hội, đoàn thể phát động nhiều phong trào chung tay XD NTM. Giáo dục vẫn giữ vững truyền thống hiếu học, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quá trình XD NTM tại địa phương, tổng nguồn vốn huy động đạt 113 tỷ 633 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện là trên 5,5 tỷ đồng, chiếm 4,87%; ngân sách địa phương trên 49,5 tỷ đồng, chiếm 43,64%, vốn nhân dân địa phương và con em xa quê đóng góp 58,5 tỷ đồng, chiếm 51,49%. Nhiều hộ dân đã hiến đất và các công trình cho xây dựng NTM. Với những nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, xã Hoằng Lộc được công nhận là xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu ghi nhận và đánh giá sâu thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và những kiến nghị đề xuất trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Với những kết quả đạt được, những bài học rút ra qua quá trình 10 năm xây dựng NTM tại địa phương, xã Hoằng Lộc xác định tiếp tục giữ vững những tiêu chí đã đạt, xây dựng NTM nâng cao và phấn đấu đến năm 2025 xã đạt xã NTM kiểu mẫu.
 
2. Khen thưởng cho 2 tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào XD NTM.JPG
Khen thưởng cho 2 tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào XD NTM

3. Khen thưởng cho các hộ gia đình.JPG
 Khen thưởng cho các hộ gia đình
 
4. Khen thưởng cho các cá nhân.JPG
Khen thưởng cho các cá nhân
 
Cũng tại hội nghị đã trao giấy khen cho 2 tập thể: cán bộ và nhân dân thôn Đông Tiến, cán bộ và nhân dân thôn Đông Phú, 14 hộ gia đình và 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng NTM tại địa phương trong những năm qua./.
Minh Hiếu – Đài TT Hoằng Hóa

Hoằng Lộc tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020.

Đăng lúc: 15/08/2019 15:19:26 (GMT+7)

Ngày 13/8/2019, xã Hoằng Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể địa phương, lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ, lãnh đạo cấp ủy, ban công tác mặt trận các thôn và các hộ dân điển hình có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm không cao, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao của nhân dân, qua 10 năm xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt Nông thôn ở xã Hoằng Lộc có nhiều khởi sắc.
Trên cơ sở đánh giá đúng và cụ thể những mặt thuận lợi, khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới, xã đã thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại địa phương, cùng với đó, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và cơ chế chính sách thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Xã đã chú trọng công tác lập quy hoạch và triển khai quy hoạch đến nhân dân để nhân dân cùng nắm bắt và cùng đồng thuận thực hiện. Cùng với đó, xã chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43,5 triệu đồng/ người/năm, đến nay, tỉ lệ hộ nghèo còn 3,03%; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: trong 10 năm, xã đã xây dựng mới 30,96km đường giao thông các loại, nhà hội trường đa năng, cải tạo khuôn viên UBND, Bảng Môn Đình, sân vận động, nhà công an, Nhà bia tưởng niệm và nhiều công trình khác; chú trọng công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường: 7 thôn đều đạt chuẩn NTM, tỉ lệ gia đình văn hóa đạt chuẩn theo chỉ tiêu đề ra. Các hội, đoàn thể phát động nhiều phong trào chung tay XD NTM. Giáo dục vẫn giữ vững truyền thống hiếu học, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quá trình XD NTM tại địa phương, tổng nguồn vốn huy động đạt 113 tỷ 633 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện là trên 5,5 tỷ đồng, chiếm 4,87%; ngân sách địa phương trên 49,5 tỷ đồng, chiếm 43,64%, vốn nhân dân địa phương và con em xa quê đóng góp 58,5 tỷ đồng, chiếm 51,49%. Nhiều hộ dân đã hiến đất và các công trình cho xây dựng NTM. Với những nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, xã Hoằng Lộc được công nhận là xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu ghi nhận và đánh giá sâu thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và những kiến nghị đề xuất trong quá trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Với những kết quả đạt được, những bài học rút ra qua quá trình 10 năm xây dựng NTM tại địa phương, xã Hoằng Lộc xác định tiếp tục giữ vững những tiêu chí đã đạt, xây dựng NTM nâng cao và phấn đấu đến năm 2025 xã đạt xã NTM kiểu mẫu.
 
2. Khen thưởng cho 2 tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào XD NTM.JPG
Khen thưởng cho 2 tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào XD NTM

3. Khen thưởng cho các hộ gia đình.JPG
 Khen thưởng cho các hộ gia đình
 
4. Khen thưởng cho các cá nhân.JPG
Khen thưởng cho các cá nhân
 
Cũng tại hội nghị đã trao giấy khen cho 2 tập thể: cán bộ và nhân dân thôn Đông Tiến, cán bộ và nhân dân thôn Đông Phú, 14 hộ gia đình và 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng NTM tại địa phương trong những năm qua./.
Minh Hiếu – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm