Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1016
Hôm qua:
7096
Tuần này:
15941
Tháng này:
102734
Tất cả:
4536829

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Đức nhiệm kỳ (2020-2025) thành công tốt đẹp

Ngày 12/06/2020 10:49:57

Ngày 11.06. 2020, Đảng bộ xã Hoằng Đức đã long trọng tổ chức khai mạc đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Thị Hải- Phó Bí thư TT huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

 Tham dự đại hội, có các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng, tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở; các đồng chí lãnh đạo đảng qua các thời kỳ và 143 đại biểu đại diện cho toàn đảng viên trong toàn đảng bộ.

 Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân (Hoằng Đức cũ, Hoằng Minh) đã nghiêm túc triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết đại hội đã hoàn và hoàn thành vượt mức, kinh tế ổn định và phát triển theo hướng tích cựcTích cực, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả về phát triển kinh tế do đó các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo đúng định hướng chung của huyện, trong đó chú trọng phát triển dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện tốt chủ trương của huyện về thành lập doanh nghiệp. Từ đó tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển, tăng giá trị sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 45,1 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Sản xuất nông - lâm - thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả: cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, gia trại có sự chuyển dịch tích cực. Diện tích vùng lúa thâm canh, lúa lai, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao đạt 120 ha, vượt 5 ha so với nghị quyết đại hội; Sản xuất công nghiệp - xây dựng; tiểu thủ công nghiệp ;Các loại hình dịch vụ được duy trì và có bước phát triển khá. 

Công tác quản lý tài chính – ngân sách được tăng cường và phát huy, chi ngân sách theo hướng tiết kiệm chi, ưu tiên cho chi đầu tư phát triển.

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực.

Xây dựng nông thôn mới thực hiện đúng kế hoạch và đạt kết quả toàn diện

Sau đại hội Đảng bộ 2015 – 2020 (xã Hoằng Đức còn 4 tiêu chí, xã Hoằng Minh còn 05 tiêu chí) về xây dựng nông thôn mới. Xong Đảng uỷ chỉ đạo kiện toàn BCĐ xây dựng NTM đồng thời phát huy nội lực, thu hút ngoại lực để đầu tư, kêu gọi sự ủng hộ của con em xa quê, các doanh nghiệp, đóng góp của nhân dân đến tháng 11 năm 2016 xã Hoằng Đức cũ đạt chuẩn NTM, tháng 11 năm 2018 xã Hoằng Minh đạt chuẩn nông thôn, về đích trước kế hoạch đại hội đề ra.

Về  Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên: Hoạt động giáo dục – đào tạo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 còn 1,55%, giảm 3,2% so với nghị quyết đại hội đề ra (năm 2015 là 4,82%). Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ, đảng viên được khẳng định và phát huy trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được thực hiện đồng bộ và đạt được kết quả khá toàn diện. Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37 –NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đảng ủy luôn tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, gần dân, có trách nhiệm cao trong công việc, Trong nhiệm kỳ Đảng uỷ Hoằng Đức cũ lãnh đạo sáp nhập thôn, t 19 thôn (Hoằng Đức 9 thôn, Hoằng Minh 10 thôn) nay toàn xã còn 07 thôn.

Hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 80%; 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu như: chi bộ Phúc Thọ, Chi bộ trường TH&THCS Hoằng Đức, chi bộ Mỹ Đà, chi bộ Nội Tý...Đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2017 Đảng bộ xã Hoằng Đức cũ được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU của BTV Tỉnh uỷ, góp phần tích cực cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đại hội đã dành thời gian thảo luận thống nhất đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; đảm bảo an ninh – quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 xã cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.jpg

Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt huyện ủy, Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.jpg

Thay mặt huyện ủy, Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đoàn thị Hải- phó Bí thư TT huyện ủy, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí Phó Bí thư huyện ủy đã gợi mở 1 số vấn đề để nhiệm kỳ tới đảng bộ xã triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới:  cần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghịêp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt; bên cạnh đó, tiếp tục  đoàn kết, quan tâm cải thiện mạnh mẽ  môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát lại quy hoạch nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh, phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội,  an ninh trật tự. trong công tác xây dựng đảng cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.jpg

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025

bo phieu 2.jpg

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung trí tuệ cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. BCH Khóa mới, họp phiên thứ nhất thống nhất bầu đồng chí Lê Trung Tuân tiếp tục  giữ cương vị Bí thư đảng bộ xã Hoằng Đức; đại hội Đảng bộ xã Hoằng Đức lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tuyết Mai: TTVHTTTT và DL

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Đức nhiệm kỳ (2020-2025) thành công tốt đẹp

Đăng lúc: 12/06/2020 10:49:57 (GMT+7)

Ngày 11.06. 2020, Đảng bộ xã Hoằng Đức đã long trọng tổ chức khai mạc đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Thị Hải- Phó Bí thư TT huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

 Tham dự đại hội, có các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng, tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở; các đồng chí lãnh đạo đảng qua các thời kỳ và 143 đại biểu đại diện cho toàn đảng viên trong toàn đảng bộ.

 Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân (Hoằng Đức cũ, Hoằng Minh) đã nghiêm túc triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết đại hội đã hoàn và hoàn thành vượt mức, kinh tế ổn định và phát triển theo hướng tích cựcTích cực, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả về phát triển kinh tế do đó các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo đúng định hướng chung của huyện, trong đó chú trọng phát triển dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện tốt chủ trương của huyện về thành lập doanh nghiệp. Từ đó tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển, tăng giá trị sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 45,1 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Sản xuất nông - lâm - thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả: cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, gia trại có sự chuyển dịch tích cực. Diện tích vùng lúa thâm canh, lúa lai, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao đạt 120 ha, vượt 5 ha so với nghị quyết đại hội; Sản xuất công nghiệp - xây dựng; tiểu thủ công nghiệp ;Các loại hình dịch vụ được duy trì và có bước phát triển khá. 

Công tác quản lý tài chính – ngân sách được tăng cường và phát huy, chi ngân sách theo hướng tiết kiệm chi, ưu tiên cho chi đầu tư phát triển.

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực.

Xây dựng nông thôn mới thực hiện đúng kế hoạch và đạt kết quả toàn diện

Sau đại hội Đảng bộ 2015 – 2020 (xã Hoằng Đức còn 4 tiêu chí, xã Hoằng Minh còn 05 tiêu chí) về xây dựng nông thôn mới. Xong Đảng uỷ chỉ đạo kiện toàn BCĐ xây dựng NTM đồng thời phát huy nội lực, thu hút ngoại lực để đầu tư, kêu gọi sự ủng hộ của con em xa quê, các doanh nghiệp, đóng góp của nhân dân đến tháng 11 năm 2016 xã Hoằng Đức cũ đạt chuẩn NTM, tháng 11 năm 2018 xã Hoằng Minh đạt chuẩn nông thôn, về đích trước kế hoạch đại hội đề ra.

Về  Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên: Hoạt động giáo dục – đào tạo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 còn 1,55%, giảm 3,2% so với nghị quyết đại hội đề ra (năm 2015 là 4,82%). Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả bốn mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ, đảng viên được khẳng định và phát huy trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được thực hiện đồng bộ và đạt được kết quả khá toàn diện. Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37 –NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đảng ủy luôn tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, gần dân, có trách nhiệm cao trong công việc, Trong nhiệm kỳ Đảng uỷ Hoằng Đức cũ lãnh đạo sáp nhập thôn, t 19 thôn (Hoằng Đức 9 thôn, Hoằng Minh 10 thôn) nay toàn xã còn 07 thôn.

Hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 80%; 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu như: chi bộ Phúc Thọ, Chi bộ trường TH&THCS Hoằng Đức, chi bộ Mỹ Đà, chi bộ Nội Tý...Đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2017 Đảng bộ xã Hoằng Đức cũ được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU của BTV Tỉnh uỷ, góp phần tích cực cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đại hội đã dành thời gian thảo luận thống nhất đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; đảm bảo an ninh – quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 xã cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.jpg

Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt huyện ủy, Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.jpg

Thay mặt huyện ủy, Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đoàn thị Hải- phó Bí thư TT huyện ủy, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí Phó Bí thư huyện ủy đã gợi mở 1 số vấn đề để nhiệm kỳ tới đảng bộ xã triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới:  cần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghịêp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt; bên cạnh đó, tiếp tục  đoàn kết, quan tâm cải thiện mạnh mẽ  môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát lại quy hoạch nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh, phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội,  an ninh trật tự. trong công tác xây dựng đảng cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.jpg

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025

bo phieu 2.jpg

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung trí tuệ cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. BCH Khóa mới, họp phiên thứ nhất thống nhất bầu đồng chí Lê Trung Tuân tiếp tục  giữ cương vị Bí thư đảng bộ xã Hoằng Đức; đại hội Đảng bộ xã Hoằng Đức lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tuyết Mai: TTVHTTTT và DL

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm