Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1964
Hôm qua:
1703
Tuần này:
1964
Tháng này:
54065
Tất cả:
2127560

Hoằng Hóa: Nghiêm túc triển khai học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày 19/02/2019 15:03:07

Sáng ngày 19/2/2019, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, đồng chí Lê Xuân Thu- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, phó các ban xây dựng đảng, uỷ viên UBKT huyện uỷ, trưởng các phòng UBND huyện, trưởng các đoàn thể huyện dự hội nghị.
Tại Hội nghị trực tuyến, Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Nguyên uỷ viên Hội đồng lý luận TW Đảng ( Khoá XI) truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề; gồm 3 nội dung: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện lợi ích của nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung trên được Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác, những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân để đại biểu các điểm cầu hiểu hơn về các nội dung của chuyên đề; đồng thời trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tăng cường hơn nữa việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, tạo động lực lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cấp ủy các cấp tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp chỉ đạo tốt các nội dung sau: Các cấp, các ngành, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, cán bộ đảng viên phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bằng những việc làm cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Trong đó chú trọng thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Nghị quyết số 11 ngày 7-11- 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm, nhiệm vụ năm 2019, cũng như những Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII đã quyết nghị. Từng cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở từng cấp, từng ngành; coi trọng công tác tuyên truyền, chú trọng phát hiện mô hình điểm, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: tổng hợp việc tham gia học tập về số lượng, sau hội nghị cần viết bài thu hoạch; đồng thời tự nghiên cứu các tài liệu liên quan, nghe lại bài giảng để thấm nhuần kiến thức đưa vào hành động thực tiễn; bên cạnh đó, tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải cụ thể trong việc làm hàng ngày để thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.
Cùng với điểm học tập trực tuyến tại huyện, tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức học tập nghiêm túc tại các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn, làng.
 
Nhóm PV Đài TT Hoằng Hóa
*Một số hình ảnh do nhóm PV Đài Hoằng Hóa cung cấp:

t1.JPG
 
t11.JPG
Hội nghị trực tuyến tại UBND huyện
t2.JPG
Hội nghị học tập chuyên đề tại Thị trấn Bút Sơn

t3.jpeg
Hội nghị học tập tại xã Hoằng Ngọc

t4.JPG
Hội nghị tại xã Hoằng Đạo

t5.jpeg
hội nghị học tập chuyên đề tại xã Hoằng Xuân

t6.jpeg
Hội nghị học tập chuyên đề tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện

t7.JPG
Học tập tại chi bộ thôn Bình Minh xã Hoằng Xuyên

Hoằng Hóa: Nghiêm túc triển khai học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đăng lúc: 19/02/2019 15:03:07 (GMT+7)

Sáng ngày 19/2/2019, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, đồng chí Lê Xuân Thu- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, phó các ban xây dựng đảng, uỷ viên UBKT huyện uỷ, trưởng các phòng UBND huyện, trưởng các đoàn thể huyện dự hội nghị.
Tại Hội nghị trực tuyến, Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Nguyên uỷ viên Hội đồng lý luận TW Đảng ( Khoá XI) truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề; gồm 3 nội dung: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện lợi ích của nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung trên được Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác, những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân để đại biểu các điểm cầu hiểu hơn về các nội dung của chuyên đề; đồng thời trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tăng cường hơn nữa việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, tạo động lực lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cấp ủy các cấp tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp chỉ đạo tốt các nội dung sau: Các cấp, các ngành, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, cán bộ đảng viên phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bằng những việc làm cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Trong đó chú trọng thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Nghị quyết số 11 ngày 7-11- 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm, nhiệm vụ năm 2019, cũng như những Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII đã quyết nghị. Từng cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở từng cấp, từng ngành; coi trọng công tác tuyên truyền, chú trọng phát hiện mô hình điểm, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: tổng hợp việc tham gia học tập về số lượng, sau hội nghị cần viết bài thu hoạch; đồng thời tự nghiên cứu các tài liệu liên quan, nghe lại bài giảng để thấm nhuần kiến thức đưa vào hành động thực tiễn; bên cạnh đó, tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải cụ thể trong việc làm hàng ngày để thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.
Cùng với điểm học tập trực tuyến tại huyện, tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức học tập nghiêm túc tại các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn, làng.
 
Nhóm PV Đài TT Hoằng Hóa
*Một số hình ảnh do nhóm PV Đài Hoằng Hóa cung cấp:

t1.JPG
 
t11.JPG
Hội nghị trực tuyến tại UBND huyện
t2.JPG
Hội nghị học tập chuyên đề tại Thị trấn Bút Sơn

t3.jpeg
Hội nghị học tập tại xã Hoằng Ngọc

t4.JPG
Hội nghị tại xã Hoằng Đạo

t5.jpeg
hội nghị học tập chuyên đề tại xã Hoằng Xuân

t6.jpeg
Hội nghị học tập chuyên đề tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện

t7.JPG
Học tập tại chi bộ thôn Bình Minh xã Hoằng Xuyên

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm