Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1728
Hôm qua:
7194
Tuần này:
8922
Tháng này:
43293
Tất cả:
4477407

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 11/06/2020 09:37:26

Sáng ngày 10/6/2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến dự thảo các văn bản, báo cáo tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

20200611_093502.jpg
 Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy và đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn bản, báo cáo tại đại hội Đảng bộ huyện; gợi ý những nội dung chính cần tập trung để thảo luận, đóng góp cho dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Chánh văn phòng huyện ủy đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXVI) tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

20170225144324_IMG_7589.JPG

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, các đồng chí BCH Đảng bộ huyện tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, bổ sung để hoàn thiện dự thảo các văn bản, báo cáo tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nộp về văn phòng huyện ủy trước ngày 15/6/2020. Yêu cầu xem xét, rà soát lại các số liệu tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế, các chỉ tiêu: tỷ lệ giao thông trên địa bàn, thông tin quốc lộ, hạ tầng đô thị; tỷ lệ đô thị hóa nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ che phủ rừng; chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; nghiên cứu, góp ý các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Về tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, chủ trương chỉ đạo làm trọng điểm, phương châm làm đến đâu chắc đến đó, tránh tràn lan. Đề nghị tiểu ban văn kiện đại hội sau khi tiếp thu các ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu đề ra../.

Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL huyện 

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng lúc: 11/06/2020 09:37:26 (GMT+7)

Sáng ngày 10/6/2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến dự thảo các văn bản, báo cáo tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

20200611_093502.jpg
 Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy và đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt mục đích, yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn bản, báo cáo tại đại hội Đảng bộ huyện; gợi ý những nội dung chính cần tập trung để thảo luận, đóng góp cho dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Chánh văn phòng huyện ủy đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXVI) tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

20170225144324_IMG_7589.JPG

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, các đồng chí BCH Đảng bộ huyện tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, bổ sung để hoàn thiện dự thảo các văn bản, báo cáo tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nộp về văn phòng huyện ủy trước ngày 15/6/2020. Yêu cầu xem xét, rà soát lại các số liệu tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế, các chỉ tiêu: tỷ lệ giao thông trên địa bàn, thông tin quốc lộ, hạ tầng đô thị; tỷ lệ đô thị hóa nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ che phủ rừng; chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; nghiên cứu, góp ý các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Về tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu, chủ trương chỉ đạo làm trọng điểm, phương châm làm đến đâu chắc đến đó, tránh tràn lan. Đề nghị tiểu ban văn kiện đại hội sau khi tiếp thu các ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu đề ra../.

Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL huyện 

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm