Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3087
Hôm qua:
5232
Tuần này:
13808
Tháng này:
39105
Tất cả:
3093662

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tháng 3/2020

Ngày 05/03/2020 10:18:17

Thực hiện chương trình công tác tháng 3/2020, sáng 4/3/2020, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị tháng 3 để thảo luận, đóng góp vào dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Huyện ủy. Các đồng chí Lê Xuân Thu- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Thị Hải- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Sỹ Nghiêm- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Lê Xuân Thu- TUV-Bí thư HU- CT HĐND huyện chủ trì hội nghị.JPG

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hải- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông qua nội dung dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng chí Trương Văn Đào- Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy thông qua đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo dự thảo, báo cáo chính trị chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 gồm 2 phần chính: kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phần thứ nhất, tập trung đánh giá sâu những kết quả đạt được trên lĩnh vực KTXH, QPAN công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm. Trong phần 2: phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề cập đến phương hướng, phương châm hành động, mục tiêu, các chương trình trọng tâm và các nhiệm vụ giải pháp. Đối với đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thống nhất cao với số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn các đại biểu. Sau khi được thống nhất cao, đề án sẽ được ban hành trong thời gian tới. 

Sau khi nghe các báo cáo,đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào nội dung báo cáo, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những mục tiêu, giải pháp và các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những ý kiến tập huyết của các đại biểu tham gia, đề nghị tiểu ban nội dung tập hợp và bổ sung vào báo cáo. Đồng chí cũng đề nghị các phòng, ngành chưa trực tiếp tham gia ý kiến tại hội nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và gửi về tiểu bản nội dung vào tuần tới. Phòng Kinh tế hạ tầng tham mưu cho UBND huyện có hệ thống các chỉ tiêu gửi các xã để các xã có cơ sở đưa vào báo cáo chính trị./.

Minh Hiếu – Trung tâmVH TTTT& DL

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tháng 3/2020

Đăng lúc: 05/03/2020 10:18:17 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 3/2020, sáng 4/3/2020, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị tháng 3 để thảo luận, đóng góp vào dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Huyện ủy. Các đồng chí Lê Xuân Thu- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Thị Hải- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Sỹ Nghiêm- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Lê Xuân Thu- TUV-Bí thư HU- CT HĐND huyện chủ trì hội nghị.JPG

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hải- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông qua nội dung dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng chí Trương Văn Đào- Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy thông qua đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo dự thảo, báo cáo chính trị chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 gồm 2 phần chính: kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phần thứ nhất, tập trung đánh giá sâu những kết quả đạt được trên lĩnh vực KTXH, QPAN công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm. Trong phần 2: phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề cập đến phương hướng, phương châm hành động, mục tiêu, các chương trình trọng tâm và các nhiệm vụ giải pháp. Đối với đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thống nhất cao với số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn các đại biểu. Sau khi được thống nhất cao, đề án sẽ được ban hành trong thời gian tới. 

Sau khi nghe các báo cáo,đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào nội dung báo cáo, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những mục tiêu, giải pháp và các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những ý kiến tập huyết của các đại biểu tham gia, đề nghị tiểu ban nội dung tập hợp và bổ sung vào báo cáo. Đồng chí cũng đề nghị các phòng, ngành chưa trực tiếp tham gia ý kiến tại hội nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và gửi về tiểu bản nội dung vào tuần tới. Phòng Kinh tế hạ tầng tham mưu cho UBND huyện có hệ thống các chỉ tiêu gửi các xã để các xã có cơ sở đưa vào báo cáo chính trị./.

Minh Hiếu – Trung tâmVH TTTT& DL

 

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm