Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
7881
Hôm qua:
11209
Tuần này:
64546
Tháng này:
82141
Tất cả:
4760031

Hội nghị tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị và các kết luận của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII)

Ngày 30/08/2019 15:41:27

Sáng ngày 30/8/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện uỷ Hoằng Hoá tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị và các kết luận của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII). Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

1. Toàn cảnh hội nghị (1).JPG
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng phó các ban, phòng, MTTQ, đoàn thể huyện; uỷ viên UBKT huyện uỷ; Phó các ban chuyên trách HĐND huyện; Phó GĐ Trung tâm BDCT huyện; Trưởng, phó Chi cục Thống kê huyện; Chủ tịch các hội đặc thù cấp huyện; Bí thư Đảng bộ,chi bộ; trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn huyện; Bí thư, các Phó Bí thư; Chủ tịch HĐND, UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, trưởng Công an 43 xã, thị trấn; toàn thể đảng viên đảng bộ các cơ quan: Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự huyện.
 
2. Đồng chí Lê Xuân Thu - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ; việc học tập nghị quyết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và đặc điểm của đơn vị. Điều cần lưu ý là sau đợt học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết này, mỗi cán bộ, Đảng viên trong bộ máy, tuỳ từng vị trí, công việc khác nhau phải có những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp truyền đạt, quán triệt các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 53 – KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lí, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Kế hoạch số 157 – KH/HU ngày 21/8/2019 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW, nghị quyết số 35 – NQ/TW của Book chính trị và các kết luận của Ban bí thư ( khóa XII). Chỉ thị số 32 – CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 52 – KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa X) về xây dựng đội ngũ tri thức trong tình hình đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Nghị quyết số 33 – NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bọ chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Kết luận số 49 – KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TW của Bọ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kết luận số 51 – KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD – ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kết luận số 50 – KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hưởng XHCN và hội nhập quốc tế.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Sau hội nghị, các chibộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên các Nghị quyết; có kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, tránh việc làm sơ sài, qua loa, nhằm góp phần vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư huyện uỷ đề nghị rà soát lại các công trình, đôn đốc hoàn thiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án. Đối với công tác vệ sinh môi trường, thời gian tới,Ban thường vụ sẽ ban hành kết luận về thực hiện tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, trong thời điểm này, cần làm tốt công tác kiểm tra cơ sở về công tác ứng phó với bão, thiên tai trên địa bàn toàn huyện./.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

Hội nghị tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị và các kết luận của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII)

Đăng lúc: 30/08/2019 15:41:27 (GMT+7)

Sáng ngày 30/8/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện uỷ Hoằng Hoá tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị và các kết luận của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII). Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

1. Toàn cảnh hội nghị (1).JPG
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng phó các ban, phòng, MTTQ, đoàn thể huyện; uỷ viên UBKT huyện uỷ; Phó các ban chuyên trách HĐND huyện; Phó GĐ Trung tâm BDCT huyện; Trưởng, phó Chi cục Thống kê huyện; Chủ tịch các hội đặc thù cấp huyện; Bí thư Đảng bộ,chi bộ; trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn huyện; Bí thư, các Phó Bí thư; Chủ tịch HĐND, UBND, Chỉ huy trưởng quân sự, trưởng Công an 43 xã, thị trấn; toàn thể đảng viên đảng bộ các cơ quan: Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự huyện.
 
2. Đồng chí Lê Xuân Thu - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu – Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ; việc học tập nghị quyết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và đặc điểm của đơn vị. Điều cần lưu ý là sau đợt học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết này, mỗi cán bộ, Đảng viên trong bộ máy, tuỳ từng vị trí, công việc khác nhau phải có những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp truyền đạt, quán triệt các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 53 – KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lí, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Kế hoạch số 157 – KH/HU ngày 21/8/2019 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW, nghị quyết số 35 – NQ/TW của Book chính trị và các kết luận của Ban bí thư ( khóa XII). Chỉ thị số 32 – CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 52 – KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa X) về xây dựng đội ngũ tri thức trong tình hình đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Nghị quyết số 33 – NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bọ chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Kết luận số 49 – KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TW của Bọ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kết luận số 51 – KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD – ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kết luận số 50 – KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hưởng XHCN và hội nhập quốc tế.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Sau hội nghị, các chibộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên các Nghị quyết; có kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, tránh việc làm sơ sài, qua loa, nhằm góp phần vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư huyện uỷ đề nghị rà soát lại các công trình, đôn đốc hoàn thiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án. Đối với công tác vệ sinh môi trường, thời gian tới,Ban thường vụ sẽ ban hành kết luận về thực hiện tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, trong thời điểm này, cần làm tốt công tác kiểm tra cơ sở về công tác ứng phó với bão, thiên tai trên địa bàn toàn huyện./.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

Thống kê giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm