QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đăng lúc: 07:34:17 11/05/2024 (GMT+7)

Sáng 10/5, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được truyền trực tiếp đến điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; các huyện, thị xã, thành phố.

Tại điểm cầu huyện có đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Đoàn Thị Hải, PBT Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên BTV, lãnh đạo các phòng ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn.


z5426013393641_4c1e93000116e0a859a2c020fa132dce.jpg
Toàn cảnh hội nghị 
z5426013318380_4ea796fef509c0125162b08f3a05fcf6.jpg

z5426013411991_acc55006b178357ead6ae3e15da45967.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo huyện dự tại điểm cầu Trung tâm hội nghị

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết  41 là nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết đó là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại ý kiến phát biểu chỉ đạo, đồng chí  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khằng định: Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm thể hiện sự tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thường xuyên tổ chức nghiên cứu học tập, tìm hiểu sâu sắc những nội dung cốt lõi và thật sự đổi mới tư duy, thống nhất trong nhận thức xây dựng và phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị. Chú trọng tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tham gia thực hiện Nghị quyết, đặc biệt giúp cho doanh nhân Việt Nam nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh của mình nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Minh Hiếu - Trung tâm VHTTTT&DL

Truy cập
Hôm nay:
4731
Hôm qua:
12555
Tuần này:
69988
Tháng này:
313548
Tất cả:
12811579