Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
30
Hôm qua:
4463
Tuần này:
4493
Tháng này:
126514
Tất cả:
3048251

Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I, năm 2020

Ngày 11/03/2020 15:00:00

Sáng 11/3/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Hoằng Hóa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2020.

 20161126145802_IMG_5548_1.JPG

Dự lễ khai giảng có đồng chí Trương Văn Đào - Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Tới – Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, lãnh đạo, giảng viên TTBDCT huyện và các học viên.

Qua 9 ngày học tập, gần 70 học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2019 sẽ được cán bộ, giảng viên TTBCDT huyện và các giảng viên đương chức truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KTXH, Phát triển giáo dục và đào tại, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Sau khi được học tập các chuyên đề, các học viên sẽ làm bài thu hoạch để đánh giá quá trình tham gia lớp bồi dưỡng.

20161126150111_IMG_5551.JPG

Đồng chí Trương Văn Đào – Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Trương Văn Đào – Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đề nghị: các cán bộ giảng viên TTBDCT huyện cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và tài liệu học tập để truyền đạt kiến thức đến các học viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn; Các học viên tập trung tiếp thu bài giảng, tích cực trao đổi trong quá trình học tập để làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt./.

Thanh Hằng – Trung tâm VH -TT -TT&DL huyện

Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I, năm 2020

Đăng lúc: 11/03/2020 15:00:00 (GMT+7)

Sáng 11/3/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Hoằng Hóa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2020.

 20161126145802_IMG_5548_1.JPG

Dự lễ khai giảng có đồng chí Trương Văn Đào - Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Tới – Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, lãnh đạo, giảng viên TTBDCT huyện và các học viên.

Qua 9 ngày học tập, gần 70 học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I/2019 sẽ được cán bộ, giảng viên TTBCDT huyện và các giảng viên đương chức truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KTXH, Phát triển giáo dục và đào tại, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Sau khi được học tập các chuyên đề, các học viên sẽ làm bài thu hoạch để đánh giá quá trình tham gia lớp bồi dưỡng.

20161126150111_IMG_5551.JPG

Đồng chí Trương Văn Đào – Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Trương Văn Đào – Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đề nghị: các cán bộ giảng viên TTBDCT huyện cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và tài liệu học tập để truyền đạt kiến thức đến các học viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn; Các học viên tập trung tiếp thu bài giảng, tích cực trao đổi trong quá trình học tập để làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt./.

Thanh Hằng – Trung tâm VH -TT -TT&DL huyện

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm