Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1829
Hôm qua:
7194
Tuần này:
9022
Tháng này:
43394
Tất cả:
4477507

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II năm 2020

Ngày 24/06/2020 09:20:26

Ngày 23/6/2020, tại Hội trường cơ quan, Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II năm 2020.

 Toàn cảnh lễ khai giảng.JPG
Toàn cảnh lễ khai giảng
đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lễ bế giảng.JPG
đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lễ bế giảng
 
Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai giảng còn có đồng chí Nguyễn Đình Tới – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Chánh văn phòng huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, cán bộ, giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và đông đủ gần 50 học viên.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; Quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được tổ chức trao đổi, thảo luận về các chuyên đề, kinh nghiệm thực tế. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ lý luận. Trên cơ sở đó, giúp mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường trực huyện ủy - Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.JPG
Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường trực huyện ủy - Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện khẳng định: được tiếp thu các kiến thức tại lớp bồi dưỡng chính trị lần này là điều kiện để các đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, tiếp tục xác định động cơ phấn đấu, rèn luyện tốt hơn nữa để chính thức được công nhận là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trưởng Ban dân vận Huyện ủy mong rằng các học viên chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học; tiếp thu bài giảng tốt, hoàn thành nội dung các bài học với chất lượng cao./.

Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL huyện

 

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II năm 2020

Đăng lúc: 24/06/2020 09:20:26 (GMT+7)

Ngày 23/6/2020, tại Hội trường cơ quan, Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II năm 2020.

 Toàn cảnh lễ khai giảng.JPG
Toàn cảnh lễ khai giảng
đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lễ bế giảng.JPG
đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lễ bế giảng
 
Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai giảng còn có đồng chí Nguyễn Đình Tới – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Chánh văn phòng huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, cán bộ, giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và đông đủ gần 50 học viên.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; Quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được tổ chức trao đổi, thảo luận về các chuyên đề, kinh nghiệm thực tế. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ lý luận. Trên cơ sở đó, giúp mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường trực huyện ủy - Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.JPG
Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường trực huyện ủy - Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện khẳng định: được tiếp thu các kiến thức tại lớp bồi dưỡng chính trị lần này là điều kiện để các đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, tiếp tục xác định động cơ phấn đấu, rèn luyện tốt hơn nữa để chính thức được công nhận là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trưởng Ban dân vận Huyện ủy mong rằng các học viên chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học; tiếp thu bài giảng tốt, hoàn thành nội dung các bài học với chất lượng cao./.

Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL huyện

 

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm