Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
27540
Hôm qua:
53480
Tuần này:
322112
Tháng này:
463384
Tất cả:
3669590

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa IV

Ngày 19/11/2019 15:47:45

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên mới,sáng ngày 19/11/2019, TTBDCT huyệnđã tổ chức Khai giảnglớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa IV cho 70 đảng viên mới thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Hoằng Hóa. Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ huyệnủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyệnủy – Giám đốc TT BDCT huyện dự và chỉđạo buổi lễ.

1. Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học.JPG
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học.
 
Tham dự còn có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, cán bộ, giảng viên TTBDCT huyện và đông đủ 70 học viên.
 
2. Đồng chí Phó Giám đốc TTBDCT huyện phát biểu khai mạc lớp học.JPG
Đồng chí Phó Giám đốc TTBDCT huyện phát biểu khai mạc lớp học.
 
Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV diễn ra trong thời gian 9 ngày (từ ngày 19/11 – 27/11). Thông qua lớp bồi dưỡng các đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; Quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng cộng sản Việt Nam.
 
3. Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy – Giám đốc TT BDCT huyện phát biểu chỉ đạo.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy – Giám đốc TT BDCT huyện phát biểu chỉ đạo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ huyệnủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyệnủy – Giám đốc TT BDCT huyện đã khẳng định việc nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đảng viên mới là điều rất cần thiết nhằm giúp cho các đảng viên nắm vững tư tưởng, quan điểm lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.
Để lớp học đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ra, đồng chí đề nghị Ban tổ chức lớp học cần làm tốt công tác quản lý học viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí giảng viên lên lớp và các học viên được học tập, tiếp thu bài giảng, làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất. Đối với các học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học; tập trung học tập nâng cao nhận thức chính trị, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đại diện học viên cũng đã phát biểu ý kiến, hứa tiếp thu tốt các bài giảng, chấp hành tốt quy chế lớp, phấn đấu 100% học viên làm bài thu hoạch và đạt kết quả tốt, trong đó, tỷ lệ khá - giỏi đạt cao./.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoăng Hóa

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa IV

Đăng lúc: 19/11/2019 15:47:45 (GMT+7)

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên mới,sáng ngày 19/11/2019, TTBDCT huyệnđã tổ chức Khai giảnglớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa IV cho 70 đảng viên mới thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Hoằng Hóa. Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ huyệnủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyệnủy – Giám đốc TT BDCT huyện dự và chỉđạo buổi lễ.

1. Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học.JPG
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học.
 
Tham dự còn có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, cán bộ, giảng viên TTBDCT huyện và đông đủ 70 học viên.
 
2. Đồng chí Phó Giám đốc TTBDCT huyện phát biểu khai mạc lớp học.JPG
Đồng chí Phó Giám đốc TTBDCT huyện phát biểu khai mạc lớp học.
 
Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV diễn ra trong thời gian 9 ngày (từ ngày 19/11 – 27/11). Thông qua lớp bồi dưỡng các đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; Quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng cộng sản Việt Nam.
 
3. Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy – Giám đốc TT BDCT huyện phát biểu chỉ đạo.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy – Giám đốc TT BDCT huyện phát biểu chỉ đạo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ huyệnủy - Trưởng Ban Tuyên giáo huyệnủy – Giám đốc TT BDCT huyện đã khẳng định việc nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đảng viên mới là điều rất cần thiết nhằm giúp cho các đảng viên nắm vững tư tưởng, quan điểm lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.
Để lớp học đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ra, đồng chí đề nghị Ban tổ chức lớp học cần làm tốt công tác quản lý học viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí giảng viên lên lớp và các học viên được học tập, tiếp thu bài giảng, làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất. Đối với các học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học; tập trung học tập nâng cao nhận thức chính trị, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đại diện học viên cũng đã phát biểu ý kiến, hứa tiếp thu tốt các bài giảng, chấp hành tốt quy chế lớp, phấn đấu 100% học viên làm bài thu hoạch và đạt kết quả tốt, trong đó, tỷ lệ khá - giỏi đạt cao./.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoăng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm