Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
27578
Hôm qua:
53128
Tuần này:
159415
Tháng này:
300686
Tất cả:
3506906

TT Bút Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa VI

Ngày 28/12/2018 09:25:02

Ngày 27.12.2018, HĐND TT Bút Sơn đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND khóa VI, dự chỉ đạo kỳ họp có đại biểu hội đồng nhân dân bầu tại khu vực, tham gia kỳ họp có các đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn khóa VI.

 Kỳ họp xem xét, thảo luận vào các báo cáo: của UBND, của Thường trực , của các Ban HĐND thị trấn;Thông báo của ủy ban MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, những kiến nghị của MTTQ, ý kiến kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế thế giới củng như trong nước còn nhiều khó khăn đã tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống nhân dân. Song, luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền huyện và các phòng ngành cấp huyện, sự đoàn kết đồng tâm của tập thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể của thị trấn và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân thị trấn nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 trên địa bàn duy trì tốc độ phát triển khá, các mục tiêu, chỉ tiêu đầu năm đề ra đã tổ chức triển khai thực hiện, có mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành.
 
1.JPG

 
Theo các báo cáo trình tại kỳ họp và các ý kiến thảo luận: Tổng giá trị sản xuất năm 2018: 778,6 tỷ đồng. Đạt 100,2 % KH, so với CK đạt 116%; Thu nhập bình quân đầu người đạt: 53triệu đồng/năm = 110%KH;Tỉ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 1,85 giảm 1,51 so với năm 2017.
Xác định dịch vụ thương mại là ngành mũi nhọn cho sự phát triển kinh tế. Ngay từ đầu năm UBND Thị trấn Bút Sơn đó tổ chức rà soát xây dựng bộ thuế môn bài, bộ thuế khoán của hộ kinh doanh cá thể đảm bảo đúng qui định, công bằng và hợp lý để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh ổn định về bộ thuế khoán, yên tâm sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, số lượng, quy mô các cơ sở DV – TM tăng so với cùng kỳ. Tổng số hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn là 580 hộ, tăng 10 hộ so với cuối năm 2017; trong đó hộ tiểu thủ công nghiệp 116 hộ; hộ thương mại, dịch vụ 454 hộ. Các mặt hàng kinh doanh trên địa bàn phong phú và đa dạng đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH, QP-AN năm 2018 vẫn còn những tồn tại hạn chế. Những tồn tại hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do công tác, quản lý, điều hành, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số cán bộ, công chức chưa thực sự sâu sát, cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu quyết liệt. Ban cán sự một số phố chưa nhiệt tình cao với công việc, phương pháp tổ chức triển khai nhiệm vụ chưa hiệu quả.
Tại kỳ họp đã giành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn một số vấn đề nhân dân quan đồng thời thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.
Phấn đấu năm 2019 đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như:Tổng giá trị sản xuất năm 2019: 780,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người: 55 triệu đồng/năm. Chỉ tiêu công dân gương mẫu 15%, gia đình kiểu mẫu: 3%
Cũng tại kỳ họp, tại kỳ họp cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và trao tặng giấy khen, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
 
2.JPG
DC Phạm Văn Phượng- BT đảng bộ thị trấn trao giấy khen cho các thập thể

3.JPG
ông Lê Hồng Sơn –CTUBND TT trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành XSNV năm 2018

Kỳ họp thứ 7 HDND TT Bút Sơn khóa VI đã được tổ chức truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh để phục vụ nhân dân theo dõi và đã diễn ra thành công tốt đẹp./.
Tuyết Mai: Đài Hoằng Hóa

TT Bút Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa VI

Đăng lúc: 28/12/2018 09:25:02 (GMT+7)

Ngày 27.12.2018, HĐND TT Bút Sơn đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND khóa VI, dự chỉ đạo kỳ họp có đại biểu hội đồng nhân dân bầu tại khu vực, tham gia kỳ họp có các đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn khóa VI.

 Kỳ họp xem xét, thảo luận vào các báo cáo: của UBND, của Thường trực , của các Ban HĐND thị trấn;Thông báo của ủy ban MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, những kiến nghị của MTTQ, ý kiến kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế thế giới củng như trong nước còn nhiều khó khăn đã tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống nhân dân. Song, luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền huyện và các phòng ngành cấp huyện, sự đoàn kết đồng tâm của tập thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể của thị trấn và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân thị trấn nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 trên địa bàn duy trì tốc độ phát triển khá, các mục tiêu, chỉ tiêu đầu năm đề ra đã tổ chức triển khai thực hiện, có mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành.
 
1.JPG

 
Theo các báo cáo trình tại kỳ họp và các ý kiến thảo luận: Tổng giá trị sản xuất năm 2018: 778,6 tỷ đồng. Đạt 100,2 % KH, so với CK đạt 116%; Thu nhập bình quân đầu người đạt: 53triệu đồng/năm = 110%KH;Tỉ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 1,85 giảm 1,51 so với năm 2017.
Xác định dịch vụ thương mại là ngành mũi nhọn cho sự phát triển kinh tế. Ngay từ đầu năm UBND Thị trấn Bút Sơn đó tổ chức rà soát xây dựng bộ thuế môn bài, bộ thuế khoán của hộ kinh doanh cá thể đảm bảo đúng qui định, công bằng và hợp lý để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh ổn định về bộ thuế khoán, yên tâm sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, số lượng, quy mô các cơ sở DV – TM tăng so với cùng kỳ. Tổng số hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn là 580 hộ, tăng 10 hộ so với cuối năm 2017; trong đó hộ tiểu thủ công nghiệp 116 hộ; hộ thương mại, dịch vụ 454 hộ. Các mặt hàng kinh doanh trên địa bàn phong phú và đa dạng đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH, QP-AN năm 2018 vẫn còn những tồn tại hạn chế. Những tồn tại hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do công tác, quản lý, điều hành, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số cán bộ, công chức chưa thực sự sâu sát, cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu quyết liệt. Ban cán sự một số phố chưa nhiệt tình cao với công việc, phương pháp tổ chức triển khai nhiệm vụ chưa hiệu quả.
Tại kỳ họp đã giành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn một số vấn đề nhân dân quan đồng thời thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.
Phấn đấu năm 2019 đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như:Tổng giá trị sản xuất năm 2019: 780,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người: 55 triệu đồng/năm. Chỉ tiêu công dân gương mẫu 15%, gia đình kiểu mẫu: 3%
Cũng tại kỳ họp, tại kỳ họp cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và trao tặng giấy khen, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
 
2.JPG
DC Phạm Văn Phượng- BT đảng bộ thị trấn trao giấy khen cho các thập thể

3.JPG
ông Lê Hồng Sơn –CTUBND TT trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành XSNV năm 2018

Kỳ họp thứ 7 HDND TT Bút Sơn khóa VI đã được tổ chức truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh để phục vụ nhân dân theo dõi và đã diễn ra thành công tốt đẹp./.
Tuyết Mai: Đài Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm