QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đăng lúc: 19:14:15 15/03/2024 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Hoằng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác CCHC đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ ở các nội dung như công tác xây dựng pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử…

Huyện đã đạt được những bước tiến quan trọng, những kết quả tích cực, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội cho huyện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Đặc biệt gần đây, công tác CCHC gắn với chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh.

z5251857165191_3e8cc3bd26d5989512f8ea9afd1f4e5d.jpg

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 để triển khai thực hiện; tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện; Thực hiện rà soát, niêm yết công khai TTHC trên Bảng tường tại Bộ phận một cửa, trên cổng thông tin điện tử của huyện, các xã, thị trấn và thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, người dân theo quy định. 100% TTHC thuộc thẩm quyền của các phòng, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trừ những TTHC đặc thù).

z5251857159946_93ab25417d17f63d1380d676a925d8ca.jpg
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện phục vụ tận tình, giải quyết nhanh chóng hơn các hồ sơ của công dân khi ứng dụng công nghệ số

Triển khai hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa, trên Cổng dịch vụ công và nhập vào phần mềm một cửa theo quy định. Kết quả giải quyết hồ TTHC tại chính quyền cấp huyện: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của công dân là 738 hồ sơ; tại cấp xã, số hồ sơ đã tiếp nhận là 7.391 hồ sơ. Trong số hồ sơ chính quyền các cấp tiếp nhận chủ yếu là tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến nhanh hơn thay vì công dân đến gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện như trước kia.

z5251857121677_cbaa0b227ef6454f7f92c1ec2320dc0c.jpg

Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiện nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã qua hệ thống phanhoi.thanhhoa.gov.vn và công khai thông tin phản hồi kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của huyện, xã, đồng thời trả lời phản ánh, kiện nghị cá nhân, tổ chức bằng văn bản và công khai trên cổng, trang thông tin điện tử theo quy định, không để xảy ra tình trạng xử quá hạn hoặc kéo dài.

Thực hiện nghiêm việc công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC của UBND huyện và 37/37 xã, thị trấn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện và trên Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai thực thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước huyện Hoằng Hóa năm 2024 để triển khai thực hiện. Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ kịp thời người dân và doanh nghiệp.

z5251857139821_6e0c717430891e75a85ef2376767e9a4.jpg
Công dân khi đến thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực nào thì chủ động chọn lĩnh vực và rút số thứ tự qua hệ thống tự động

100% số văn bản trao đổi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) được trao đổi với các cơ quan nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử sử dụng chữ ký số (trừ văn bản không được gửi nhận qua môi trường mạng) tại UBND cấp huyện đạt tỷ lệ 100%; 37/37 đơn vị cấp xã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ 100% theo quy định; thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã đạt 100% số đơn vị kết nối, liên thông gửi nhận văn bản giữa UBND huyện với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn qua phần mềm quản lý văn bản & hồ sơ công việc.

Hoạt động của Cổng thông tin điện tử cấp huyện, trang thông tin điện tử cấp xã được triển khai thực hiện và hoạt động có hiệu quả. Hệ thống giao ban trực tuyến được đầu tư hoàn thành tại 37 điểm cầu vệ tinh của 37/37 xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu phục vụ các cuộc họp từ tỉnh đến các xã, thị trấn. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng/trang thông tin điện tử được triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh. 100% TTHC dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thực hiện tốt việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, văn bản theo quy định. Kết quả: quý I/2024, trên địa bàn huyện đã thực hiện chứng thực bản sao điện tử 2.369 hồ sơ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính đã giúp cho các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực trên địa bàn huyện nói chung, tại các xã thị trấn nói riêng được đơn giản hóa, nhanh chóng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, góp phần tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền./.

Phương Trang – Trung tâm VHTTTT&DL

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
980
Hôm qua:
7534
Tuần này:
32253
Tháng này:
182493
Tất cả:
11931425