QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN HOẰNG HÓA; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LLVT QUÂN KHU 4, THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG

Đăng lúc: 15:06:21 14/10/2021 (GMT+7)

* Truyền thống 76 năm Lực lượng vũ trang quân khu 4 anh hùng.

 Ngày 15-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Chiến khu 4 gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của LLVT Quân khu 4.

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT Quân khu 4 đã cùng với các tầng lớp nhân dân lập nên những chiến công hào hùng, góp phần quan trọng bảo vệ và xây dựng đất nước. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quân khu 4 là mảnh đất đầy máu lửa với những chiến công hiển hách, trở thành biểu trưng sáng ngời về trí thông minh, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm. Quân và dân Quân khu 4 luôn vì cả nước, với cả nước, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nước, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào và Campuchia, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tập trung củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp của LLVT Quân khu 4, nhất là bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị ngày một được nâng cao. Sức mạnh khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, mà nền tảng là xây dựng cơ sở, xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu từng bước được tăng cường và đi vào chiều sâu.

Phát huy truyền thống: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc; Có ý chí quyết chiến, quyết thắng và biết đánh, biết thắng mọi kẻ thù; Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; Hậu phương, tiền tuyến đồng lòng, luôn vì cả nước, với cả nước; Có tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng; đặc biệt gắn bó thuỷ chung với cách mạng Lào. 76 năm qua, LLVT Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập; 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng lao động, trong đó có 14 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

* Lực lượng vũ trang huyện Hoằng Hóa phát huy truyền thống thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Hoằng Hóa, huyện đồng bằng ven biển, địa bàn chiến lược về QS,QP và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, LLVT huyện là lực lượng nòng cốt cùng nhân dân đã phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách, làm nức lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong huyện có 16 xã, 1 trung đội lão dân quân Hoằng Trường, 16 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; năm 1996, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT huyện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”. Trong giai đoạn mới, LLVT huyện đã không ngừng được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

d1.jpg

Phát huy truyền thống anh hùng của LLVT Quân khu 4; nhận thức sâu sắc tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao. Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về: “Xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết dứt điểm các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục QP-AN, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, xã”. LLVT huyện, chủ trì là Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng và các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

d2.jpg

Những năm qua Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 4, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật trong năm 2021: Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tham mưu triển khai xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, các đề án, dự án về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nền nếp chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ; trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn được duy trì có nề nếp, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá đã xác định. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất bảo đảm  đầy đủ, đồng bộ, kịp thời; kết quả kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 được Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 4 đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

d3.jpg

Kết quả thành tích đã đạt được phản ánh bước đột phá vượt bậc của LLVT huyện dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các phòng ban ngành Bộ CHQS tỉnh; vai trò lãnh đạo, tham mưu, triển khai đồng bộ hiệu quả của Đảng ủy Ban CHQS huyện, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong huyện; sự phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Khẳng định một lần nữa là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh và xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lựa chọn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ thi đua.
Phát huy thành tích đạt được Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện luôn xác định thường xuyên quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, Mệnh lệnh, nhiệm vụ cấp trên giao, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Tập trung hoàn thành chương trình huấn luyện, không ngừng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, phòng chống cháy nổ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; quan tâm chăm lo đến chế độ, chính sách, đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Tích cự tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hàng năm xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thi đua lập nhiều thành tích mới xứng đáng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện nhà./.

Lê Đức - Ban CHQS huyện Hoằng Hoá

Truy cập
Hôm nay:
3497
Hôm qua:
3891
Tuần này:
3497
Tháng này:
117632
Tất cả:
6940558