Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
27717
Hôm qua:
53128
Tuần này:
159554
Tháng này:
300825
Tất cả:
3507045

Đoàn kiểm tra xã, thị trấn đảm bảo ATTP huyện kiểm tra, thẩm định các tiêu chí xã ATTP tại xã Hoằng Quỳ.

Ngày 30/10/2019 15:48:10

Ngày 30/10/2019, đoàn kiểm tra, thẩm định xã, thị trấn ATTP huyện đã tiến hành kiểm tra, thẩm định xã đảm bảo ATTP tại xã Hoằng Quỳ. Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ ATTP huyện dự, chỉ đạo. Tham gia đoàn có lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Phòng y tế, Phòng Kinh tế hạ tầng và Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

Làm việc cùng đoàn phía xã Hoằng Quỳ có đồng chí Trịnh Thị Thê – Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Đoàn Văn Cảnh – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã, toàn BCĐ quản lý vệ sinh ATTP xã, Ban nông nghiệp, thành viên tổ đánh giá xã ATTP của xã, các tổ giám sát cộng đồng các thôn và cán bộ, công chức phụ trách ATTP xã.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, tổ kiểm tra, thẩm định xã ATTP huyện đã tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã ATTP và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn.

Đoàn đã đến kiểm tra ATTP tại một số hộ sản xuất kinh doanh (1).jpg
Đoàn đã đến kiểm tra ATTP tại một số hộ sản xuất kinh doanh
Đoàn đã đến kiểm tra ATTP tại một số hộ sản xuất kinh doanh (2).jpg

Theo báo cáo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của UBND xã Hoằng Quỳ: UBND xã đã thành lập BCĐ quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP xã, thành lập 7 tổ giám sát cộng đồng thôn; Ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của BCĐ, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; Phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn, đồng thời, ban hành nội dung, kế hoạch để thực hiện. Hiện trên địa bàn xã có 253 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm các loại, trong đó, có 203 cơ sở thuộc ngành nông nghiệp quản lý, 30 cơ sở thuộc ngành công thương quản lý và 3 cơ sở thuộc ngành y tế quản lý. Đến hết tháng 9/2019, qua rà soát, đánh giá của địa phương, Hoằng Quỳ đã có16/16 chỉ tiêu thuộc các nhóm tiêu chí: chỉ đạo điều hành; thông tin, tuyên truyền, tập huấn; cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định; kiểm tra, xử lý vi phạm đã đạt các tiêu chí xã an toàn thực phẩm theo quy định.

Tuy nhiên, qua rà soát văn bản tại địa phương và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Hoằng Quỳ của Đoàn kiểm tra huyện cho thấy: hiện nay, việc thực hiện các chỉ tiêu xã ATTP tại xã Hoằng Quỳ chưa đảm bảo theo yêu cầu của các tiêu chí, đặc biệt, địa phương còn nhiều thiếu sót về văn bản, hồ sơ, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về ATTP.

Đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.jpg
Đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện – phó trưởng Ban thường trực BCĐ ATTP huyện nhấn mạnh: việc thực hiện các tiêu chí xã ATTP tại xã Hoằng Quỳ còn nhiều hạn chế, còn mang tư tưởng đối phó, hồ sơ chưa đảm bảo, cơ sở sản xuất kinh doanh còn nhiều vi phạm… Công tác ATTP muốn làm tốt phải bắt đầu từ cơ sở, đặc biệt là phải đi sâu sát phát huy vai trò giám sát của người dân; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền từ xã đến các thôn phải thường xuyên, liên tục, không dừng; Để hoàn thành các tiêu chí xã ATTP, đảm bảo đúng thời gian quy định, đồng chí yêu cầu những nội dung Hoằng Qùy cần phải thực hiện ngay, đó là: nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, nhanh chóng khắc phục những thiếu sót trong thực hiện các chỉ tiêu, hồ sơ phải được chuẩn bị đầy đủ, chính xác; Rà soát lại sự phân công thực hiện nhiệm vụ trong thực hiện xã ATTP; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định về ATTP; Phân loại mức độ đối với từng cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Hồ sơ, văn bản và các tiêu chí xã ATTP phải được địa phương hoàn thiện và gửi báo cáo xã ATTP về thường trực BCĐ huyện trước ngày 10/11/2019.

Thanh Qúy – Đài TT Hoằng Hóa

 

 

 

 

Đoàn kiểm tra xã, thị trấn đảm bảo ATTP huyện kiểm tra, thẩm định các tiêu chí xã ATTP tại xã Hoằng Quỳ.

Đăng lúc: 30/10/2019 15:48:10 (GMT+7)

Ngày 30/10/2019, đoàn kiểm tra, thẩm định xã, thị trấn ATTP huyện đã tiến hành kiểm tra, thẩm định xã đảm bảo ATTP tại xã Hoằng Quỳ. Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ ATTP huyện dự, chỉ đạo. Tham gia đoàn có lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Phòng y tế, Phòng Kinh tế hạ tầng và Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

Làm việc cùng đoàn phía xã Hoằng Quỳ có đồng chí Trịnh Thị Thê – Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Đoàn Văn Cảnh – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã, toàn BCĐ quản lý vệ sinh ATTP xã, Ban nông nghiệp, thành viên tổ đánh giá xã ATTP của xã, các tổ giám sát cộng đồng các thôn và cán bộ, công chức phụ trách ATTP xã.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, tổ kiểm tra, thẩm định xã ATTP huyện đã tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã ATTP và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn.

Đoàn đã đến kiểm tra ATTP tại một số hộ sản xuất kinh doanh (1).jpg
Đoàn đã đến kiểm tra ATTP tại một số hộ sản xuất kinh doanh
Đoàn đã đến kiểm tra ATTP tại một số hộ sản xuất kinh doanh (2).jpg

Theo báo cáo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của UBND xã Hoằng Quỳ: UBND xã đã thành lập BCĐ quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP xã, thành lập 7 tổ giám sát cộng đồng thôn; Ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của BCĐ, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; Phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn, đồng thời, ban hành nội dung, kế hoạch để thực hiện. Hiện trên địa bàn xã có 253 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm các loại, trong đó, có 203 cơ sở thuộc ngành nông nghiệp quản lý, 30 cơ sở thuộc ngành công thương quản lý và 3 cơ sở thuộc ngành y tế quản lý. Đến hết tháng 9/2019, qua rà soát, đánh giá của địa phương, Hoằng Quỳ đã có16/16 chỉ tiêu thuộc các nhóm tiêu chí: chỉ đạo điều hành; thông tin, tuyên truyền, tập huấn; cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định; kiểm tra, xử lý vi phạm đã đạt các tiêu chí xã an toàn thực phẩm theo quy định.

Tuy nhiên, qua rà soát văn bản tại địa phương và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Hoằng Quỳ của Đoàn kiểm tra huyện cho thấy: hiện nay, việc thực hiện các chỉ tiêu xã ATTP tại xã Hoằng Quỳ chưa đảm bảo theo yêu cầu của các tiêu chí, đặc biệt, địa phương còn nhiều thiếu sót về văn bản, hồ sơ, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về ATTP.

Đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo.jpg
Đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện – phó trưởng Ban thường trực BCĐ ATTP huyện nhấn mạnh: việc thực hiện các tiêu chí xã ATTP tại xã Hoằng Quỳ còn nhiều hạn chế, còn mang tư tưởng đối phó, hồ sơ chưa đảm bảo, cơ sở sản xuất kinh doanh còn nhiều vi phạm… Công tác ATTP muốn làm tốt phải bắt đầu từ cơ sở, đặc biệt là phải đi sâu sát phát huy vai trò giám sát của người dân; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền từ xã đến các thôn phải thường xuyên, liên tục, không dừng; Để hoàn thành các tiêu chí xã ATTP, đảm bảo đúng thời gian quy định, đồng chí yêu cầu những nội dung Hoằng Qùy cần phải thực hiện ngay, đó là: nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, nhanh chóng khắc phục những thiếu sót trong thực hiện các chỉ tiêu, hồ sơ phải được chuẩn bị đầy đủ, chính xác; Rà soát lại sự phân công thực hiện nhiệm vụ trong thực hiện xã ATTP; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy định về ATTP; Phân loại mức độ đối với từng cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Hồ sơ, văn bản và các tiêu chí xã ATTP phải được địa phương hoàn thiện và gửi báo cáo xã ATTP về thường trực BCĐ huyện trước ngày 10/11/2019.

Thanh Qúy – Đài TT Hoằng Hóa

 

 

 

 

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm