Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
7536
Hôm qua:
11209
Tuần này:
64201
Tháng này:
81796
Tất cả:
4759686

Hoằng Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 04/10/2019 14:30:07

Ngày 04/10/2019, tại phòng họp tầng 3 UBND huyện, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Tuy – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Tổng diều tra dân số và nhà ở huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Ảnh 1. Toàn cảnh hội nghị.JPG

Đồng chí Nguyễn Đình Tuy - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh và các đồng chí thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; Các thành vien Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cùng các đồng chí Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở; công chức văn phòng thống kê 43 xã, thị trấn cũng về dự.
Thực hiện QĐ số 722/ QĐ/TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 421/CTK-TH ngày 29/8/2018 của Cục Thống kê Thanh Hóa về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. UBND huyện Hoằng Hóa đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc tổng điều tra như: thành lập Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch, tiến hành vẽ sơ đồ nền, phân định các địa bàn điều tra. Đồng thời tuyển chọn đủ số người vẽ sơ đồ nền, lập danh sách địa bàn điều tra, lập bảng kê, Công tác tuyển chọn người lập bảng kê xong trước ngày 26/11/2018, với tổng số người lập bảng kê là 368 người; Công tác tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng xong trước ngày 15/1/2019, với tổng số điều tra viên là 193 điều tra viên. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm đối với cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số của huyện còn tổ chức được 7 lớp tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra. Tất cả các điều tra viên và tổ trưởng điều tra trực tiếp đến từng hộ gia đình phỏng vấn ghi trực tiếp thông tin vào phiếu điện tử. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát, cập nhật bảng kê từ ngày 15/3/2019 đến ngày 20/3/2019 và đồng bộ giữ liệu kết thúc vào ngày 25/3/2019, tổng số hộ sau khi rà soát, cập nhật bảng kê là 60.407 hộ. 100% số địa bàn của huyện đã đồng bộ giữ liệu đúng thời gian và đảm bảo chất lượng. Kết quả tổng điều tra, năm 2019 toàn huyện có 60.930 hộ, với 233.043 khẩu.
Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện đã thảo luận những vướng mắc và khó khăn để rút kinh nghiệm vào những năm tiếp theo.
 
Ảnh 3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.JPG
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Tuy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các thành viên Ban chỉ đạo của huyện, các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn; tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên trong việc thực hiện đúng quy trình các bước và thời gian quy định để có được kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện khá chuẩn sát. Qua đó giúp huyện và các cấp, các ngành, các xã, thị trấn xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với thực tế của địa phương vào những năm tiếp theo.
 
Ảnh 4.JPG

Ảnh 5.JPG

Ảnh 6. Đồng chí Nguyễn Đình Tuy trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho 1 tập hể và 7 cá nhân.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Tuy trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho 1 tập hể và 7 cá nhân.
 
Nhân dịp này, Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy khen cho 9 tập thể, 26 cá nhân và Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa tặng giấy khen cho 1 tập hể và 7 cá nhâ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.
Thế Khải – Đài TT Hoằng Hóa

Hoằng Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đăng lúc: 04/10/2019 14:30:07 (GMT+7)

Ngày 04/10/2019, tại phòng họp tầng 3 UBND huyện, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Tuy – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Tổng diều tra dân số và nhà ở huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Ảnh 1. Toàn cảnh hội nghị.JPG

Đồng chí Nguyễn Đình Tuy - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh và các đồng chí thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; Các thành vien Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện cùng các đồng chí Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở; công chức văn phòng thống kê 43 xã, thị trấn cũng về dự.
Thực hiện QĐ số 722/ QĐ/TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 421/CTK-TH ngày 29/8/2018 của Cục Thống kê Thanh Hóa về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. UBND huyện Hoằng Hóa đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc tổng điều tra như: thành lập Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch, tiến hành vẽ sơ đồ nền, phân định các địa bàn điều tra. Đồng thời tuyển chọn đủ số người vẽ sơ đồ nền, lập danh sách địa bàn điều tra, lập bảng kê, Công tác tuyển chọn người lập bảng kê xong trước ngày 26/11/2018, với tổng số người lập bảng kê là 368 người; Công tác tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng xong trước ngày 15/1/2019, với tổng số điều tra viên là 193 điều tra viên. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm đối với cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số của huyện còn tổ chức được 7 lớp tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra. Tất cả các điều tra viên và tổ trưởng điều tra trực tiếp đến từng hộ gia đình phỏng vấn ghi trực tiếp thông tin vào phiếu điện tử. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát, cập nhật bảng kê từ ngày 15/3/2019 đến ngày 20/3/2019 và đồng bộ giữ liệu kết thúc vào ngày 25/3/2019, tổng số hộ sau khi rà soát, cập nhật bảng kê là 60.407 hộ. 100% số địa bàn của huyện đã đồng bộ giữ liệu đúng thời gian và đảm bảo chất lượng. Kết quả tổng điều tra, năm 2019 toàn huyện có 60.930 hộ, với 233.043 khẩu.
Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện đã thảo luận những vướng mắc và khó khăn để rút kinh nghiệm vào những năm tiếp theo.
 
Ảnh 3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.JPG
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiệp – Phó cục trưởng cục thống kê tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Tuy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các thành viên Ban chỉ đạo của huyện, các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn; tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên trong việc thực hiện đúng quy trình các bước và thời gian quy định để có được kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện khá chuẩn sát. Qua đó giúp huyện và các cấp, các ngành, các xã, thị trấn xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với thực tế của địa phương vào những năm tiếp theo.
 
Ảnh 4.JPG

Ảnh 5.JPG

Ảnh 6. Đồng chí Nguyễn Đình Tuy trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho 1 tập hể và 7 cá nhân.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Tuy trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho 1 tập hể và 7 cá nhân.
 
Nhân dịp này, Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy khen cho 9 tập thể, 26 cá nhân và Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa tặng giấy khen cho 1 tập hể và 7 cá nhâ đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.
Thế Khải – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

Thống kê giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm