Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
7983
Hôm qua:
11209
Tuần này:
64648
Tháng này:
82243
Tất cả:
4760133

Hội nghị triển khai, phổ biến luật phòng chống tham nhũng; luật tố cáo; luật sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch; luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 04/10/2019 15:11:56

Ngày 3/10/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến luật phòng chống tham nhũng; luật tố cáo; luật sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch; luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 1.JPG
 
Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí Phó Trưởng phòng PBGDPL, PA03 Công an tỉnh Thanh Hóa, phòng phát triển đô thị, Sở xây dựng Thanh Hóa. Phía huyện có đồng chí Lê Văn Phúc - Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và cán bộ lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện; thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật huyện. Phía xã có đại diện lãnh đạo Đảng ủy , UBND, MTTQ các xã thị trấn, các đồng chí cán bộ làm công tác Tư pháp, Địa chính, Tài chính - kế toán, trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
2. Đồng chí Lê Văn Phúc - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - CT Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện phát biểu khai mạc .JPG
Đồng chí Lê Văn Phúc - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - CT Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện phát biểu khai mạc .
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện nhấn mạnh: Việc quán triệt, phổ biến các nội dung của văn bản pháp luật mới ban hành, sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ báo cáo viên. Do vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe; nghiên cứu những vấn đề cốt lõi trong Luật và các văn bản thi hành luật; tích cực thảo luận trao đổi, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, đề ra biện pháp, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Phấn đấu, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật quan trọng, để vận dụng đầy đủ, đúng đắn, đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm được giao.
3. Đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa truyền đạt nội dung tập huấn.JPG
Đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa truyền đạt nội dung tập huấn.
 
Được biết, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đợt này gồm: Luật phòng, chống tham nhũng; Luật tố cáo và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; triển khai, phổ biến nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; triển khai, phổ biến nội dung Luật bảo vệ bí mật nhà nước.
Hội nghị tập huấn lần này diễn ra trong 1 ngày 3/10/2019, do các báo cáo viên của tỉnh và huyện phối hợp thực hiện.
Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong công tác, giúp cho đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã nâng cao nhận thức pháp luật vận dụng vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện./.
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

Hội nghị triển khai, phổ biến luật phòng chống tham nhũng; luật tố cáo; luật sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch; luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đăng lúc: 04/10/2019 15:11:56 (GMT+7)

Ngày 3/10/2019, tại trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến luật phòng chống tham nhũng; luật tố cáo; luật sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch; luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 1.JPG
 
Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí Phó Trưởng phòng PBGDPL, PA03 Công an tỉnh Thanh Hóa, phòng phát triển đô thị, Sở xây dựng Thanh Hóa. Phía huyện có đồng chí Lê Văn Phúc - Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và cán bộ lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện; thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật huyện. Phía xã có đại diện lãnh đạo Đảng ủy , UBND, MTTQ các xã thị trấn, các đồng chí cán bộ làm công tác Tư pháp, Địa chính, Tài chính - kế toán, trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
2. Đồng chí Lê Văn Phúc - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - CT Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện phát biểu khai mạc .JPG
Đồng chí Lê Văn Phúc - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - CT Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện phát biểu khai mạc .
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện nhấn mạnh: Việc quán triệt, phổ biến các nội dung của văn bản pháp luật mới ban hành, sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ báo cáo viên. Do vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe; nghiên cứu những vấn đề cốt lõi trong Luật và các văn bản thi hành luật; tích cực thảo luận trao đổi, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, đề ra biện pháp, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Phấn đấu, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật quan trọng, để vận dụng đầy đủ, đúng đắn, đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm được giao.
3. Đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa truyền đạt nội dung tập huấn.JPG
Đồng chí Hoàng Văn Truyền – Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa truyền đạt nội dung tập huấn.
 
Được biết, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đợt này gồm: Luật phòng, chống tham nhũng; Luật tố cáo và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; triển khai, phổ biến nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; triển khai, phổ biến nội dung Luật bảo vệ bí mật nhà nước.
Hội nghị tập huấn lần này diễn ra trong 1 ngày 3/10/2019, do các báo cáo viên của tỉnh và huyện phối hợp thực hiện.
Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong công tác, giúp cho đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã nâng cao nhận thức pháp luật vận dụng vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện./.
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

Thống kê giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm