Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3071
Hôm qua:
5232
Tuần này:
13792
Tháng này:
39089
Tất cả:
3093646

Xã Hoằng Phụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 09/03/2020 15:18:00

Sáng 6/3/2020, Xã Hoằng Phụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 9, giai đoạn 2020 – 2025.

..1. Đc Lê Văn Phúc - PCT.UBND huyện phát biểu ý kiến.JPG
Đc Lê Văn Phúc - PCT.UBND huyện phát biểu ý kiến.

Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện tới dự và phát biểu ý kiến, biểu dương, chúc mừng cán bộ và nhân dân xã Hoằng Phụ.
Phong trào thi đua, công tác khen thưởng, giai đoạn 2015 - 2020 đã được xã Hoằng Phụ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu thực chất và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Trong 5 năm qua, UBND huyện, xã đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhâncó thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua yêu nước, xã công nhận gần 10.000 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, huyện công nhận danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” cho 5 lượt tập thể và “chiến sỹ thi đua cấp huyện” cho 3 lượt cá nhân…
Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của xã Hoằng Phụ tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng - an ninh giữ vững; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 725 tỷ 894 triệu đồng (tăng 463 tỷ 195 triệu động so với năm 2015), tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15% (vượt 2% so với Nghị quyết đề ra), thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46,7 triệu đồng/người (tăng 30 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,03% (năm 2015) xuống còn 2,76% (năm 2019), bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng và đạt xã chuẩn NTM năm 2019.
Để phát triển kinh tế địa phương, Hoằng Phụ đã phát động phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi”, hưởng ứng phong trào này, nhiều tổ chức, gia đình, cá nhân đã vươn lên làm giàu, nâng cao thu nhập, giải quyết cho hàng trăm lao động ngay tại địa phương, cũng từ những điển hình đó đã tạo tiền đề nhân rộng các mô hình làm kinh tế, tạo khí thế cho phong trào ngày càng sôi nổi, rộng khắp hơn. Nhiều cá nhân duy trì và phát huy nghề nước mắm truyền thống quê hương, góp phần tạo nên thương hiệu như: nước mắm Khúc Phụ, nước mắm Lê Gia… được khắp nơi tin dùng. Phong trào thi đua “chung tay xây dựng NTM đã thực sự đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Trong phong trào này, Hoằng Phụ đã ghi nhận và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM. Phong trào văn hóa – xã hội phát triển, mang đến đời sống tinh thần cho nhân dân ngày càng nâng lên. Phong trào thi đua trong lĩnh quốc phòng an ninh: hàng năm Hoằng Phụ đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân, từ 13-16 thanh niên/năm, số vụ và người vi phạm pháp luật ngày càng giảm… Cán bộ và nhân dân xã nhà luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh,…
 
2. Xã khen thưởng cho những tập thể....JPG
Xã khen thưởng cho những tập thể....
 
3...Và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào gđ 2015-2020.JPG
...Và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào giai đoạn 2015-2020.
 
Dịp này, xã Hoằng Phụ đã khen thưởng cho 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương (giai đoạn 2015-2020); thông qua danh sách đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025 và ký cam kết thi đua./.
 
Phương Trang – Trung tâm VHTT-TT&DL

Xã Hoằng Phụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Đăng lúc: 09/03/2020 15:18:00 (GMT+7)

Sáng 6/3/2020, Xã Hoằng Phụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 9, giai đoạn 2020 – 2025.

..1. Đc Lê Văn Phúc - PCT.UBND huyện phát biểu ý kiến.JPG
Đc Lê Văn Phúc - PCT.UBND huyện phát biểu ý kiến.

Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện tới dự và phát biểu ý kiến, biểu dương, chúc mừng cán bộ và nhân dân xã Hoằng Phụ.
Phong trào thi đua, công tác khen thưởng, giai đoạn 2015 - 2020 đã được xã Hoằng Phụ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu thực chất và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Trong 5 năm qua, UBND huyện, xã đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhâncó thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua yêu nước, xã công nhận gần 10.000 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, huyện công nhận danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” cho 5 lượt tập thể và “chiến sỹ thi đua cấp huyện” cho 3 lượt cá nhân…
Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của xã Hoằng Phụ tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng - an ninh giữ vững; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 725 tỷ 894 triệu đồng (tăng 463 tỷ 195 triệu động so với năm 2015), tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15% (vượt 2% so với Nghị quyết đề ra), thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46,7 triệu đồng/người (tăng 30 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,03% (năm 2015) xuống còn 2,76% (năm 2019), bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng và đạt xã chuẩn NTM năm 2019.
Để phát triển kinh tế địa phương, Hoằng Phụ đã phát động phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi”, hưởng ứng phong trào này, nhiều tổ chức, gia đình, cá nhân đã vươn lên làm giàu, nâng cao thu nhập, giải quyết cho hàng trăm lao động ngay tại địa phương, cũng từ những điển hình đó đã tạo tiền đề nhân rộng các mô hình làm kinh tế, tạo khí thế cho phong trào ngày càng sôi nổi, rộng khắp hơn. Nhiều cá nhân duy trì và phát huy nghề nước mắm truyền thống quê hương, góp phần tạo nên thương hiệu như: nước mắm Khúc Phụ, nước mắm Lê Gia… được khắp nơi tin dùng. Phong trào thi đua “chung tay xây dựng NTM đã thực sự đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Trong phong trào này, Hoằng Phụ đã ghi nhận và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM. Phong trào văn hóa – xã hội phát triển, mang đến đời sống tinh thần cho nhân dân ngày càng nâng lên. Phong trào thi đua trong lĩnh quốc phòng an ninh: hàng năm Hoằng Phụ đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân, từ 13-16 thanh niên/năm, số vụ và người vi phạm pháp luật ngày càng giảm… Cán bộ và nhân dân xã nhà luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh,…
 
2. Xã khen thưởng cho những tập thể....JPG
Xã khen thưởng cho những tập thể....
 
3...Và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào gđ 2015-2020.JPG
...Và các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào giai đoạn 2015-2020.
 
Dịp này, xã Hoằng Phụ đã khen thưởng cho 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương (giai đoạn 2015-2020); thông qua danh sách đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025 và ký cam kết thi đua./.
 
Phương Trang – Trung tâm VHTT-TT&DL

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm