Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
964
Hôm qua:
7096
Tuần này:
15889
Tháng này:
102682
Tất cả:
4536777

Lễ phát động thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ngày 28/06/2020 11:37:53

Thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020, Chiều ngày 27/6, tại TTHN huyện, UBND thị trấn Bút Sơn- huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Lễ phát động thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Đây là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của huyện Hoằng Hóa.

1. ông Lê Hồng Sơn- CT UBND TT Bút Sơn khai mạc lễ phát động.jpg
Ông Lê Hồng Sơn- CT UBND TT Bút Sơn khai mạc lễ phát động
2. toàn cảnh lễ phát động.jpg
Toàn cảnh lễ phát động

Về dự lễ, có  bà Lê Ý Nhi – Phó trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa- Gia đình –sở Văn hóa thể thao và Du lịch, đồng chí Trương Đình Thịnh – Trưởng phòng Văn hóa- TT, đại diện lãnh đạo TTVHTTTT và DL huyện; về phía thị trấn Bút Sơn, có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, trường học, bí thư chi bộ, trưởng các khu phố và 300 hộ đại diện cho 4 nhóm  gia đình trên địa bàn thị trấn tham gia lễ.

 Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ; 4 tiêu chí ứng xử riêng là: ứng xử của vợ chồng, của cha mẹ với con, ông bà với cháu; của con với cha mẹ, cháu với ông bà, của anh, chị, em… Thông qua “ Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho thanh thiếu niên, trẻ em trong gia đình về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi, của các bậc cha mẹ trong việc làm nêu gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo nguyên tắc Bộ tiêu chí đã đề ra.

3. ông Trương Đình Thịnh- Trưởng phòng VHTT huyện phát biểu chỉ đạo.jpg
Ông Trương Đình Thịnh- Trưởng phòng VHTT huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Trương Đình Thịnh – Trưởng phòng Văn hóa- TT đề nghị, sau lễ phát động, thị trấn  thực hiện ngay việc xây dựng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí trên địa bàn; thành lập BCĐ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong công tác chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, cờ phướn, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm về 4 chuẩn mực ứng xử trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể quan tâm đến công tác gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần  cho mọi gia đình; tổ chức tổng kết đánh giá  hiệu quả triển khai thực hiện. Và sau tổ chức điểm ở thị trấn, huyện sẽ triển khai đồng loạt trên địa bàn các xã trên địa bàn huyện.

4.  đại diện nhóm hộ ký cam kết  ( đủ 4 nhóm hộ gia đình đã  ký cam kết tại lễ phát động).jpg
Đại diện nhóm hộ ký cam kết  ( đủ 4 nhóm hộ gia đình đã  ký cam kết tại lễ phát động)

Tại Lễ phát động và đăng kí triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, TT  Bút Sơn đã chọn các gia đình đại diện  hộ gia đình của thị trấn đã ký cam kết trong đó có đủ 04 nhóm thế hệ: 25% nhóm ông bà, cha mẹ, 25% nhóm vợ chồng, 25% nhóm con cháu và 25% nhóm anh chị em trong gia đình tham gia

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa trong mỗi gia đình Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên, qua đó ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. 

Việc tổ chức triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thị trấn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng tại địa bàn về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa với những giá trị đạo đức chuẩn mực qua cách ứng xử của các thành viên trong gia đình./.

Tuyết Mai: TTVHTT TT và Du lịch

Lễ phát động thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Đăng lúc: 28/06/2020 11:37:53 (GMT+7)

Thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020, Chiều ngày 27/6, tại TTHN huyện, UBND thị trấn Bút Sơn- huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Lễ phát động thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Đây là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của huyện Hoằng Hóa.

1. ông Lê Hồng Sơn- CT UBND TT Bút Sơn khai mạc lễ phát động.jpg
Ông Lê Hồng Sơn- CT UBND TT Bút Sơn khai mạc lễ phát động
2. toàn cảnh lễ phát động.jpg
Toàn cảnh lễ phát động

Về dự lễ, có  bà Lê Ý Nhi – Phó trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa- Gia đình –sở Văn hóa thể thao và Du lịch, đồng chí Trương Đình Thịnh – Trưởng phòng Văn hóa- TT, đại diện lãnh đạo TTVHTTTT và DL huyện; về phía thị trấn Bút Sơn, có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, trường học, bí thư chi bộ, trưởng các khu phố và 300 hộ đại diện cho 4 nhóm  gia đình trên địa bàn thị trấn tham gia lễ.

 Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ; 4 tiêu chí ứng xử riêng là: ứng xử của vợ chồng, của cha mẹ với con, ông bà với cháu; của con với cha mẹ, cháu với ông bà, của anh, chị, em… Thông qua “ Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho thanh thiếu niên, trẻ em trong gia đình về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi, của các bậc cha mẹ trong việc làm nêu gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo nguyên tắc Bộ tiêu chí đã đề ra.

3. ông Trương Đình Thịnh- Trưởng phòng VHTT huyện phát biểu chỉ đạo.jpg
Ông Trương Đình Thịnh- Trưởng phòng VHTT huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Trương Đình Thịnh – Trưởng phòng Văn hóa- TT đề nghị, sau lễ phát động, thị trấn  thực hiện ngay việc xây dựng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí trên địa bàn; thành lập BCĐ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong công tác chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, cờ phướn, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm về 4 chuẩn mực ứng xử trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể quan tâm đến công tác gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần  cho mọi gia đình; tổ chức tổng kết đánh giá  hiệu quả triển khai thực hiện. Và sau tổ chức điểm ở thị trấn, huyện sẽ triển khai đồng loạt trên địa bàn các xã trên địa bàn huyện.

4.  đại diện nhóm hộ ký cam kết  ( đủ 4 nhóm hộ gia đình đã  ký cam kết tại lễ phát động).jpg
Đại diện nhóm hộ ký cam kết  ( đủ 4 nhóm hộ gia đình đã  ký cam kết tại lễ phát động)

Tại Lễ phát động và đăng kí triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, TT  Bút Sơn đã chọn các gia đình đại diện  hộ gia đình của thị trấn đã ký cam kết trong đó có đủ 04 nhóm thế hệ: 25% nhóm ông bà, cha mẹ, 25% nhóm vợ chồng, 25% nhóm con cháu và 25% nhóm anh chị em trong gia đình tham gia

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa trong mỗi gia đình Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên, qua đó ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. 

Việc tổ chức triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thị trấn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng tại địa bàn về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa với những giá trị đạo đức chuẩn mực qua cách ứng xử của các thành viên trong gia đình./.

Tuyết Mai: TTVHTT TT và Du lịch

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm