Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1786
Hôm qua:
7194
Tuần này:
8980
Tháng này:
43351
Tất cả:
4477465

UBND huyện: Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 25/06/2020 14:09:24

Chiều ngày 24/6, UBND huyện tổ chức họp để thống nhất các nội dung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham gia họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị điển hình tiên tiến huyện, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện, đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, Công an huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

20171118073651_IMG_3083.JPG

Để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/7 sắp tới, tại cuộc họp đã thảo luận, thống nhất Chương trình hội nghị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Theo đó, tại hội nghị này sẽ tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo gương Bác; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá đầy đủ chính xác, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng và nhân dân. Thông qua việc tổ chức hội nghị sơ kết nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền,, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; đồng thời phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng mô hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị./.

Phương Trang – Trung tâm VHTT-TT&DL

 

 

UBND huyện: Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 25/06/2020 14:09:24 (GMT+7)

Chiều ngày 24/6, UBND huyện tổ chức họp để thống nhất các nội dung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham gia họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị điển hình tiên tiến huyện, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện, đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, Công an huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

20171118073651_IMG_3083.JPG

Để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/7 sắp tới, tại cuộc họp đã thảo luận, thống nhất Chương trình hội nghị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Theo đó, tại hội nghị này sẽ tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo gương Bác; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá đầy đủ chính xác, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng và nhân dân. Thông qua việc tổ chức hội nghị sơ kết nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền,, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; đồng thời phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng mô hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị./.

Phương Trang – Trung tâm VHTT-TT&DL

 

 

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm