QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Kho Bạc nhà nước Hoằng Hóa- 30 năm xây dựng và trưởng thành

Đăng lúc: 15:51:57 30/03/2020 (GMT+7)

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, của Kho bạc Nhà nước cấp trên, sự phối hợp hỗ trợ của các cấp các ngành và với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa, đến nay Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.

Trong những ngày đầu dựng nước,  Nha ngân khố Quốc gia  được ra đời  theo Sắc lệnh số 75/SL ngày 29 tháng 5 năm 1946 của Chủ Tịch nước,  là một tổ chức thuộc Bộ Tài chính, kể từ đó Nha Ngân khố Quốc gia đã phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến cứu quốc vĩ đại của dân tộc.
Thực hiện Quyết định số 113/CP ngày 27/7/1964 của Hội đồng Chính phủ Kho bạc Nhà nước được chuyển giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước đảm nhiệm. Để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ba mươi năm về trước, Hệ thống Kho bạc Nhà nước được tái thành lập theo QĐ số 07/HĐBT ngày 4/1/1990 của HĐBT nay là Chính phủ.
Theo đó, Chi cục Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa được thành lập và các Chi nhánh trực thuộc, trong đó có Chi nhánh Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa được thành lập theo quyết định  186  ngày 21 tháng 3 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ngày 01/4/1990 Chi Nhánh Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đi vào hoạt động với biên chế 13 cán bộ. Cùng với việc ổn định phát triển về tổ chức về bộ máy và các mặt hoạt động của công tác chuyên môn, tổ chức Đảng, công đoàn, nữ công ngay từ những ngày đầu đã được thành lập và nhanh chóng đi vào hoạt động.
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập công tác quản lý Ngân sách Nhà nước đã được Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đặc biệt quan tâm và xem đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả quá trình hoạt động. Hoằng Hóa là Huyện có địa bàn rộng nên công tác quản lý Quỹ Ngân sách Nhà nước gặp không ít khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đã tranh thủ sự chỉ đạo và ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, của  Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế và các đơn vị, phòng ban có liên quan. 

Tổ chức phối hợp thu và hạch toán, điều tiết các khoản thu vào Ngân sách Nhà nước kịp thời, chính xác, tuyệt đối an toàn, góp phần đưa doanh thu NSNN luôn tăng theo hàng năm: nếu như năm 1990 tổng thu  NS đạt 3.080 triệu đồng thì đến năm 2019 tổng htu ngân sách đạt 1.005.138 triệu đồng. Công tác quản lý của Kho bạc Nhà nước về chi Ngân sách Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng vốn NSNN hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

 Thông qua kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đã kịp thời ngăn chặn nhiều khoản chi không đúng chế độ, xử lý và từ chối thanh toán chi trả nhiều trường hợp chi sai dự toán, không đúng mục đích: Trong 30 năm qua đã từ chối thanh toán gần 200 món với số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng.          

1. Ban Giám đốc họp triển khai nhiệm vụ- do đồng chí Nguyễn Đức Uyên- GĐ chủ trì.jpg
Ban Giám đốc họp triển khai nhiệm vụ- do đồng chí Nguyễn Đức Uyên- GĐ chủ trì

Thực hiện Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm; KBNN Hoằng Hóa đã  thực hiện cho vay các dự án giải quyết việc làm theo đúng đối tượng, thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả và thu hồi nợ khi đến hạn.

Đến năm 2003 Ngân hàng Chính sách ra đời, nhiệm vụ cho vay theo nghị quyết 120 được chuyển giao, Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa bàn giao cho Ngân hàng Chính sách Hoằng Hóa với 157 dự án và số dư nợ là:  3.657.952.000 đ.
Cuối năm 1999, Chính phủ đã quyết định giải thể Tổng cục Đầu tư, thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển và chuyển giao toàn bộ phần cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản sang Kho bạc Nhà nước và KBNN Hoằng Hóa đã tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ kiểm soát Thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ phòng Tài chính huyện kể từ  01/01/2000. 
Trong suốt những năm qua, Kho bạc nhà nước Hoằng Hóa đã thực hiện tốt công tác thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, thực hiện giải ngân kịp thời, đúng tiến độ và đúng chế độ; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cấp, các ngành, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo từng đồng vốn được cấp phát đem lại hiệu quả cao trong đầu tư phát triển, góp phần không nhỏ vào diện mạo của quê hương Hoằng Hóa.

Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về phát hành Tín phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc và trái phiếu Chính phủ; Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, tuyên truyền, vận động, phát hành Tín phiếu Kho bạc, công trái và trái phiếu Chính phủ, huy động tiền nhàn rỗi trong dân và các tổ chức xã hội để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của Chính phủ và chi cho đầu tư phát triển. Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đã chủ động làm tốt công tác quản lý và điều hòa vốn, luôn đảm bảo sự cân bằng giữa khả năng ngân quỹ với nhu cầu thanh toán, chi trả phát sinh ở mọi thời điểm đặc biệt là đối với những năm đầu mới thành lập, lượng tiền mặt khan hiếm, nhất là vào những ngày cuối nămtrong khi nguồn thu tiền mặt tại đơn vị không thể đáp ứng kịp thời nhu cầu.  Lượng tiền mặt những năm trước đây tăng rất nhanh, năm sau tăng cao hơn so với năm trước.

2..png

Cùng với việc triển khai nghiệp vụ, Ban lãnh đạo thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, thi tay nghề cho đội ngũ cán bộ chuyên môn kho quỹ, trong 30 năm qua đã phát hiện thu giữ tiền giả với 454 món, có tổng mệnh giá là 34.710.000đ, trả lại tiền thừa cho khách hàng 1.170 Món với số tiền 153.727.000đ, có món trả lại lên tới 10 triệu đồng. Việc làm của cán bộ kho bạc đã để lại ấn tượng tốt đẹp, được khách hàng tin yêu và cảm phục. Trong suốt những năm qua công tác quản lý an toàn kho quỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối,không xảy ra tình trạng mất mát, thiếu thừa.

Nhằm đáp ứng với sự phát triển công nghệ, từ năm 1995 Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa được trang bị máy vi tính và cài đặt chương trình thực hiện kế toán giao dịch tức thời tại quầy trên máy vi tính, một bước tiến mới của Hệ thống Kho bạc Nhà nước, từ đó,liên tục được công nghệ hóa, đáp ứng yêu cầu mới.

30 năm chưa phải là dài đối với hoạt động của một tổ chức cơ sở Đảng, nhưng chi bộ Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đã tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo từng bước nâng cao cả thế và lực của chính mình. Sự lãnh đạo của chi bộ là yếu tố quyết định để Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Tập thể Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của nghành, của UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2019 vừa qua đơn vị đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do chủ tịch nước trao tặng.            

Những kết quả đạt được, nhờ có sự  chỉ  đạo sát  sao của Ban Thường vụ huyện ủy Hoằng Hóa và Đảng ủy Kho bạc Nhà nướcThanh Hóa, đồng thời đó là kết quả của quá trình phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ của tập thể, sự nỗ lực phấn đấu, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong mỗi đảng viên và CBCC trong cơ quan. Chưa bằng lòng với kết quả đạt được, nói về những mục tiêu trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Uyên- Giám Đốc Kho bạc nhà nước Huyện Hoằng Hóa cho biết:         

Với nền móng đã tạo lập, phát huy bề dày truyền thống đã đạt được, với trí tuệ, tài năng, với tinh thần đổi mới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của KBNN Thanh Hóa, của cấp uỷ, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng Kho bạc Nhà nước Hoằng Hóa sẽ viết tiếp những trang sử  vẻ vang, đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp./. 

                                    Nguyễn Đức Uyên- GĐ Kho bạc NN Hoằng Hóa

 

 

Truy cập
Hôm nay:
2056
Hôm qua:
21907
Tuần này:
49034
Tháng này:
116936
Tất cả:
9114520