Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
784
Hôm qua:
7096
Tuần này:
15709
Tháng này:
102502
Tất cả:
4536597

Hoằng Hóa: Tập trung triển khai thực hiện gắn số nhà, tên đường

Ngày 16/05/2020 21:31:44

Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của huyện, hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Văn hóa- thông tin; TTVHTTTT và Du lịch huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã, đang tích cực triển khai đánh biển số nhà, gắn tên đường, ngõ theo các bước hướng dẫn.

IMG20200514095757.jpg
 Nhằm từng bước xây dựng huyện Hoằng Hóa theo hướng văn minh đô thị trong công tác quản lý đô thị và điểm dân cư, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, phục vụ tốt công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc đồng thời,   thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/HU ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đô thị hóa nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn đánh số, gắn biển số nhà và đánh số cho các đường làng, thôn, phố, khu dân cư trên địa bàn huyện. Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của huyện, hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Văn hóa- thông tin; TTVHTTTT và Du lịch huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã, đang tích cực triển khai đánh biển số nhà, gắn tên đường, ngõ  theo các bước hướng dẫn.
IMG20200514095855.jpg

Đến trung tuần tháng 5.2020, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành  xây dựng phương án. Riêng xã  Hoằng Thái có tiến độ thực hiện gắn biển số nhà, tên đường tương đối nhanh- xã phấn đấu hoàn thành trong tháng 5.2020. các đơn vị: Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Đông, Hoằng Ngọc, Hoằng Đồng, Hoằng Đạt, Hoằng Hà, Hoằng Hợp, Hoằng Phú và thị trấn Bút Sơn đã triển khai họp BCĐ,  vẽ sơ đồ các tuyến đường tiến hành đánh số.

Theo kế hoạch, cuối tháng 5/2020, mỗi xã, thị trấn phải hoàn thành gắn số nhà, tên đường ít nhất 1 thôn. Riêng các xã, Hoằng Thái, Hoằng Lưu, Hoằng Phú và Hoằng Đồng hoàn thành gắn số nhà, tên đường trong tháng 5.2020.

 Để hoàn thành đánh số, gắn số nhà, tên đường, ngõ đề nghị, các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung, khẩn trương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhiêm túc./.

Tuyết Mai: TTVHTTTT và DL

Hoằng Hóa: Tập trung triển khai thực hiện gắn số nhà, tên đường

Đăng lúc: 16/05/2020 21:31:44 (GMT+7)

Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của huyện, hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Văn hóa- thông tin; TTVHTTTT và Du lịch huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã, đang tích cực triển khai đánh biển số nhà, gắn tên đường, ngõ theo các bước hướng dẫn.

IMG20200514095757.jpg
 Nhằm từng bước xây dựng huyện Hoằng Hóa theo hướng văn minh đô thị trong công tác quản lý đô thị và điểm dân cư, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, phục vụ tốt công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc đồng thời,   thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/HU ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đô thị hóa nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn đánh số, gắn biển số nhà và đánh số cho các đường làng, thôn, phố, khu dân cư trên địa bàn huyện. Sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của huyện, hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Văn hóa- thông tin; TTVHTTTT và Du lịch huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã, đang tích cực triển khai đánh biển số nhà, gắn tên đường, ngõ  theo các bước hướng dẫn.
IMG20200514095855.jpg

Đến trung tuần tháng 5.2020, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành  xây dựng phương án. Riêng xã  Hoằng Thái có tiến độ thực hiện gắn biển số nhà, tên đường tương đối nhanh- xã phấn đấu hoàn thành trong tháng 5.2020. các đơn vị: Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Đông, Hoằng Ngọc, Hoằng Đồng, Hoằng Đạt, Hoằng Hà, Hoằng Hợp, Hoằng Phú và thị trấn Bút Sơn đã triển khai họp BCĐ,  vẽ sơ đồ các tuyến đường tiến hành đánh số.

Theo kế hoạch, cuối tháng 5/2020, mỗi xã, thị trấn phải hoàn thành gắn số nhà, tên đường ít nhất 1 thôn. Riêng các xã, Hoằng Thái, Hoằng Lưu, Hoằng Phú và Hoằng Đồng hoàn thành gắn số nhà, tên đường trong tháng 5.2020.

 Để hoàn thành đánh số, gắn số nhà, tên đường, ngõ đề nghị, các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung, khẩn trương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhiêm túc./.

Tuyết Mai: TTVHTTTT và DL

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm