Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2724
Hôm qua:
2288
Tuần này:
18749
Tháng này:
49056
Tất cả:
1585347

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

THU HUYEN UY

Đồng chí
LÊ XUÂN THU
PBT Phụ trách HU-
Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND huyện

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

THU HUYEN UY

Đồng chí
LÊ XUÂN THU
PBT Phụ trách HU-
Chủ tịch HĐND huyện

TOI HUYEN UY

Đồng chí
NGUYỄN THẾ TỚI
Trưởng BTG-Ban KT
HĐND huyện

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND huyện


NGHIA HUYEN UY
Đồng chí
LÊ VĂN NGHĨA
Trưởng BDV-Ban PC
HĐND huyện

LUONG HÐ

Đồng chí
LÊ HUY LƯỢNG
PCT.TT-HĐND huyện
 

Đồng chí
 LÊ VĂN NHUẦN
PCT.TT-UBND huyện

 

 

 

 

Hải PCT

Đồng chí
ĐOÀN THỊ HẢI
PCT-UBND huyện

SAM CTMTTQ

Đồng chí
CHU THẾ SÂM
Chủ tịch UBMTTQ-VN

ÐAO HUYEN UY

Đồng chí
TRƯƠNG VĂN ĐÀO
Trưởng ban Tổ 
chức HU

Noname

Đồng chí
LƯU HUY BÌNH
Trưởng CA huyện

 

 

         

 

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm