Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
499
Hôm qua:
2564
Tuần này:
9400
Tháng này:
31601
Tất cả:
1395311

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

THU HUYEN UY

Đồng chí
LÊ XUÂN THU
PBT Phụ trách HU-
Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND huyện

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

THU HUYEN UY

Đồng chí
LÊ XUÂN THU
PBT Phụ trách HU-
Chủ tịch HĐND huyện

TOI HUYEN UY

Đồng chí
NGUYỄN THẾ TỚI
Trưởng BTG-Ban KT
HĐND huyện

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND huyện


NGHIA HUYEN UY
Đồng chí
LÊ VĂN NGHĨA
Trưởng BDV-Ban PC
HĐND huyện

LUONG HÐ

Đồng chí
LÊ HUY LƯỢNG
PCT.TT-HĐND huyện
 

Đồng chí
 LÊ VĂN NHUẦN
PCT.TT-UBND huyện

 

 

 

 

Hải PCT

Đồng chí
ĐOÀN THỊ HẢI
PCT-UBND huyện

SAM CTMTTQ

Đồng chí
CHU THẾ SÂM
Chủ tịch UBMTTQ-VN

ÐAO HUYEN UY

Đồng chí
TRƯƠNG VĂN ĐÀO
Trưởng ban Tổ 
chức HU

Noname

Đồng chí
LƯU HUY BÌNH
Trưởng CA huyện

 

 

         

 

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm