Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
374
Hôm qua:
3365
Tuần này:
15966
Tháng này:
75877
Tất cả:
2243880

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY


Noname.jpg

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

THU HUYEN UY

Đồng chí
LÊ XUÂN THU
BT  Huyện ủy-
Chủ tịch HĐND huyện

TOI HUYEN UY

Đồng chí
NGUYỄN THẾ TỚI
Trưởng BTG-Ban KT
HĐND huyện

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND huyện


NGHIA HUYEN UY
Đồng chí
LÊ VĂN NGHĨA
Trưởng BDV-Ban PC
HĐND huyện

LUONG HÐ

Đồng chí
LÊ HUY LƯỢNG
PCT.TT-HĐND huyện
 

Đồng chí
 LÊ VĂN NHUẦN
PCT.TT-UBND huyện

 

 

 

 

Hải PCT

Đồng chí
ĐOÀN THỊ HẢI
PBT. TTr Huyện ủy

SAM CTMTTQ

Đồng chí
CHU THẾ SÂM
Chủ tịch UBMTTQ-VN

ÐAO HUYEN UY

Đồng chí
TRƯƠNG VĂN ĐÀO
Trưởng ban Tổ 
chức HU

Noname

Đồng chí
LƯU HUY BÌNH
Trưởng CA huyện

 

Đồng chí 
LÊ VĂN ĐẠM
Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

 

 

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm