Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1575
Hôm qua:
3804
Tuần này:
1575
Tháng này:
61486
Tất cả:
2229489

 CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND HUYỆN

 

Đồng chí
LÊ VĂN NHUẦN
PCT-TT.UBND HUYỆN

 

 

Đồng chí
NGUYỄN ĐÌNH TUY
HUV-PCT.UBND HUYỆN
 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

7. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

2. PHÒNG NỘI VỤ

8. PHÒNG TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

3. PHÒNG TƯ PHÁP

9. PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

4. THANH TRA HUYỆN

10. PHÒNG VĂN HÓA-THỂ THAO

5. PHÒNG KINH TẾ-HẠ TẦNG

11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT

6. PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH

12. PHÒNG Y TẾ

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.TRUNG TÂM VH-TT

4. ĐÀI TRUYỀN THANH

2.TRẠM KHUYẾN NÔNG

5. TRUNG TÂM GDNN-GDTX

3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

6. ĐỘI GIAO THÔNG VẬN TẢI

       

 

 

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm